Krúžky pri Prírodovednom múzeú SNM v roku 2017 / 2018

od 11. 8. 2017 do 30. 9. 2017

Krúžok mladých astronómov 2017 / 2018
pre deti a mládež vo veku 10 – 18 rokov so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy – zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod.
Prihlásiť do krúžku sa možno e-mailom na katarina.mastenova@snm.sk alebo osobne – prihlášky si vypýtajte a vyplnené odovzdajte v pokladni SNM-PM.

Prírodovedný krúžok 2017 / 2018
pre deti od 9 do 12 rokov, ktoré majú radi prírodu.
Prihlásiť do krúžku sa možno e-mailom na juraj.cacany@snm.sk alebo osobne – prihlášky si vypýtajte a vyplnené odovzdajte v pokladni SNM-PM.