Pochopenie oblakov

16. 3. 2017

prednáška pre verejnosť


„P O C H O P E N I E     O B L A K O V"

venovaná Svetovému meteorologickému dňu

prednáša: RNDr. Peter Jurčovič, známy slovenský meteorológ

Vstup pre verejnosť je voľný.