súťaž Liečivé rastliny

od 7. 2. 2017 do 1. 6. 2017

Milí priatelia,

pripravili sme pre Vás nové úlohy 22. ročníka súťaže Liečivé rastliny
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave.
Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie, M - mladší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY) a S - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OGY). Bude pozostávať z troch súťažných kôl. Prvé dve kolá sú korešpondenčné a vypracované úlohy budete zasielať elektronicky.
Súťažné úlohy nájdete na internetovej stránke http://www.studnicka.sk/pages/sutaze-pre-deti/liecive-rastliny/22.-rocnik-sutaze-liecive-rastliny.php
Prvé kolo sa práve dostáva k vám. Pozorne si prečítajte organizačné pokyny, vyberte si súťažné úlohy svojej kategórie a vypracujte ich. Netreba však dlho váhať, pretože už beží prvé kolo.
Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do 24. februára 2017. Po tomto termíne nebude možné úlohy odosielať!
Najlepší žiaci z prvých dvoch kôl (cca 20 žiakov z každej kategórie) postupujú do tretieho celoslovenského kola. To prebieha každý rok v inom kúte Slovenska počas jedného víkendu, t.r. v dňoch 16. – 18. 6. 2017. Súťažná časť tohto kola pozostáva z testu, z určovania rastlín (herbárových položiek i živých rastlín) a určovania čajov. Najlepší súťažiaci sú na konci ocenení vecnými cenami, no všetci účastníci sú odmenení aspoň malou pozornosťou od sponzorov. Neodmysliteľnou súčasťou je i exkurzia do blízkeho okolia s odborným výkladom. Víkend je doplnený tvorivými dielňami, v ktorých si žiaci vycibria svoje zručnosti a naučia sa nové veci.
Želáme Vám veľa zábavy a tešíme sa na Vašu hojnú účasť !