Súťaž Liečivé rastliny

od 9. 2. 2018 do 10. 6. 2018


Súťaž Liečivé rastliny pre žiakov základných škôl a OGY

Aj tento rok sa koná už 23. ročník celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Cieľom súťaže je podnietiť záujem žiakov o poznávanie liečivých rastlín a ich správne použitie. Organizátormi sú Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v Bratislave.

Súťaž je určená pre žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a pre žiakov prvého až piateho ročníka osemročných gymnázií. Žiaci sú rozdelení do dvoch kategórií – mladší a starší.

Súťaž prebieha v troch kolách. Kým prvé dve kolá sú korešpondenčné, tretie kolo je „naživo". V prvom kole vo forme testu sa súťažiaci musia popasovať s teoretickými znalosťami o vybraných liečivých rastlinách. Druhé kolo je tvorivé, to znamená, že žiaci musia vyrobiť nejaký predmet, vymyslieť literárny útvar a pod., pričom úloha je vždy zameraná na liečivé rastliny. Napísaný text, resp. fotografiu výrobku, súťažiaci posielajú e-mailom organizátorom súťaže, ktorí vyhodnotia obe kolá. Najlepší súťažiaci z prvých dvoch kôl (cca 20 žiakov z každej kategórie) postupujú do tretieho celoslovenského kola, ktoré prebieha každý rok v inom kúte Slovenska počas jedného víkendu, t.r. v dňoch 8. – 10. 6. 2018.

Súťažná časť tretieho kola pozostáva z testu, určovania rastlín (herbárových položiek i živých rastlín) a čajovín. Najlepší súťažiaci sú ocenení vecnými cenami, no všetci účastníci sú odmenení aspoň malou pozornosťou od sponzorov. Neodmysliteľnou súčasťou je exkurzia do blízkeho okolia s odborným výkladom.

Súťažné otázky a pokyny nájdete na www stránke:
http://www.studnicka.sk/pages/sutaze-pre-deti/liecive-rastliny/23.-rocnik.php 

Pozorne si prečítajte pokyny, vyberte súťažné úlohy svojej kategórie. Netreba však dlho váhať, pretože prvé kolo už beží. Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do 10. marca 2018 . Po tomto termíne, nebude možné úlohy odosielať!

Želáme vám veľa zábavy a pekných chvíľ!