Súťaž "Príroda okolo nás"

od 18. 10. 2017 do 29. 10. 2017

Inštrukcie k súťaži „Príroda okolo nás"

Súťaže „Príroda okolo nás" sa môže zúčastniť každé dieťa vo veku do 12 rokov, pokiaľ splní dve podmienky: zvládne vedomostný kvíz (na web stránke SNM – Prírodovedného múzea) a vytvorí prácu inšpirovanú prírodou. K odpovediam na kvíz treba pripísať nasledovné údaje: meno a priezvisko, škola, vek, telefonický kontakt, e-mail. Splnenie druhej podmienky vyžaduje zapojiť fantáziu pri stvárnení námetu inšpirovaného prírodou, napríklad namaľovať obrázok (max. rozmer A4). Vyplnený kvíz s kontaktnými údajmi a vlastnoručne zhotovené dielo, ktoré tiež opatrite kontaktnými údajmi, môžete priniesť do 29. 10. 2017 (9:00 - 16:30h, denne okrem pondelka) do pokladne Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, alebo poslať na adresu: SNM – Prírodovedné múzeum, Prezentačné odd., Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava, heslo „Príroda okolo nás". Zoznam výhercov súťaže „Príroda okolo nás", ktorí sa zúčastnia akcie „Objavy a tajomstvá v Prírodovednom múzeu", spolu s ďalšími informáciami sa dozviete na našej web-stránke.


 Príroda okolo nás 2017 – KVÍZ

1. Ktoré z vymenovaných živočíchov neboli nikdy zaznamenané v prírode na Slovensku?
a. Šišila bocianovitá
b. Rajka veľká
c. Sága stepná

2. Čo robí ježko v zime?
a. Pod snehom v norách snorí po potrave
b. Spí
c. Ukrýva sa vysoko v korunách stromov

3. Ktoré z vymenovaných živočíchov boli u nás umelo vysadené a nepatria do našej prírody?
a. Orol skalný
b. Jariabok hôrny
c. Bažant poľovný

4. Čím sa živia dážďovníky?
a. Hmyzom
b. Hlodavcami
c. Semenami rastlín

5. Ktorá z uvedených rastlín má najväčšie kvety?
a. Ľalia zlatohlavá
b. Rosička okrúhlolistá
c. Črievičník papučkový

 
SPONZOR SÚŤAŽE :

In Harmony, s. r. o., Hrachová 6, 821 05 Bratislava www.vnimavehracky.sk