Publikácie


Zborníky:

Rerum naturalium Musei nationalis Slovaci Bratislava

Uverejňuje pôvodné práce z oblastí prírodných vied (zoológia, botanika, paleontológia, mineralógia, antropológia). Práce sú publikované v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Zoznam článkov

Annotationes zoologicae et botanicae
Uverejňuje pôvodné autorské taxonomické práce z oblasti zoológie, botaniky a paleontológie. Práce sú publikované v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Zoznam článkov 


Vzdelávacie materiály:

Kvíz výstavy Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme


Sprievodca po výstave v tlačenej podobe je určený predovšetkým pre deti a mládež. Po vyplnení správnych odpovedí môžete byť zaradení do žrebovania.

Sprievodca expozíciou
Klenoty zeme, možno zakúpiť v pokladni múzea.