Expozície

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi

2. poschodie Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu,...

 

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska

2. poschodieExpozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2.  Úvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej prírody. Návštevníka zaujmú...

 

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme

3. poschodie Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov,...

 

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

2. poschodie Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú usporiadané v zmysle kryštalografickej...