Ako stredoškoláci objavujú asteroidy

21. 10. 2016
Prírodovedné múzeum

piatok 21. októbra 2016 o 17.30 hod astronomická prednáška, ktorá priblíži astronomické projekty, umožňujúce zapojiť sa priamo do astronomicého bádania a objavovania "Ako stredoškoláci objavujú asteroidy" prednáša: Tomáš Vorobjov, Bratislava  

Týždeň vedy a techniky

od 8. 11. 2016 do 11. 11. 2016
Prírodovedné múzeum

V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sme pripravili zaujímavý program jednak pre školy, jednak pre širokú verejnosť. Programy sa uskutočnia v Prírodovednom múzeu na Vajanského nábreží na 3. poschodi v "Objavovni". PROGRAM PRE ŠKOLY (záujem treba nahlásiť dopredu, keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená): 8. 11. 2016 – 9.30h: RNDr. Marek Vaculík, PhD. - Pohľad do mikrosveta...

Súťaž "Jeseň v prírode"

od 11. 10. 2016 do 13. 12. 2016
Prírodovedné múzeum

Súťaže „Jeseň v prírode“ sa môže zúčastniť každé dieťa vo veku do 12 rokov, pokiaľ splní dve podmienky: zvládne vedomostný kvíz (na web stránke SNM – Prírodovedného múzea) a vytvorí prácu na tému jesennej prírody. K odpovediam na kvíz treba pripísať nasledovné údaje: meno a priezvisko, škola, vek, telefonický kontakt, e-mail. Splnenie druhej podmienky vyžaduje zapojiť fantáziu pri...

Informácie pre návštevníkov / otváracie hodiny

od 11. 10. 2016 do 18. 11. 2016
Prírodovedné múzeum

Upozornenie pre návštevníkov     1. novembra  Sviatok všetkých svätých bude múzeum zatvorené   17. novembra  Deň boja za slobodu a demokraciu bude múzeum otvorené OTVÁRACIE HODINY počas mesiacov september – jún otvorené denne okrem pondelka            od 9.00 do 17.00 hod. s posledným...

Krúžok mladých astronómov 2016 / 2017

od 11. 8. 2016 do 30. 6. 2017
Prírodovedné múzeum

aj počas školského roka 2016 / 2017 sa môžu  deti a mládež  (od 10 rokov) so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy - zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. zapojiť do činnosti Krúžku mladých astronómov v Prírodovednom múzeu SNM.   Stretnutia krúžku je  každý párny štvrtok  o 15.30 h...

Astronomický klub SNM-PM

od 4. 8. 2016 do 30. 9. 2016
Prírodovedné múzeum

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov. Najbližšie stretnutie klubu je piatok 21. októbra 2016, 17.30 h. téma: projekt vyhľadávania asteroidov prednáša:  Tomáš Vorobjov, Bratislava ******************************** piatok  2....

Hubárska poradňa

od 16. 5. 2016
Prírodovedné múzeum

HUBÁRSKA PORADŇA  v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou od 16. mája 2016 každý pondelok 15:00 – 17:00 hod.; Objavovňa SNM-PM na 3. poschodí, vstup voľný

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory, treťohory a končí vo štvrtohorách nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny. Expozícia približuje významné evolučné zmeny a...

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2.  Úvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej prírody. Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia živých...

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme


Prírodovedné múzeum

3. poschodie Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a...

Stránka 10Stránka 9Stránka 8Stránka 7Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme.
» viac o múzeu