Vznik relativistickej kozmológie

26. 5. 2016
Prírodovedné múzeum

astronomická prednáška pre verejnosť prednáša:  Doc. PhDr. Vladimír  S K A L S K Ý ,  Bratislava Objavovňa SNM PM,  26. máj 2016 17:30 hod. vstup voľný

PROGRAM NA DEŇ DETÍ

1. 6. 2016
Prírodovedné múzeum

PROGRAM NA DEŇ DETÍ  - Radíme začínajúcim chovateľom, ukážka živých zvierat, lektoráty zdarma (min. 5 detí). Vstup do múzea pre deti do 15 r. zdarma. 1. jún 9:00 – 12:00 hod.; Prírodovedné múzeum, 3. poschodie - Objavovňa SNM-PM

Hubárska poradňa

od 16. 5. 2016
Prírodovedné múzeum

HUBÁRSKA PORADŇA  v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou od 16. mája 2016 každý pondelok 15:00 – 17:00 hod.; Objavovňa SNM-PM na 3. poschodí, vstup voľný

Ornitologické prednášky a exkurzie pre verejnosť

od 22. 5. 2016 do 7. 6. 2016
Prírodovedné múzeum

SOS BirdLife Slovensko a SNM-Prírodovedné múzeum pozývajú na prednášky a exkurzie s ornitologickou tematikou. Prednáša Ján Gúgh. Prednášky sa uskutočnia v budove SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží vždy o 16.00h v Objavovni na 3. poschodí. 19.4. Vtáky mestských parkov; exkurzia: Sad Janka Kráľa 10.5. Vodné vtáctvo, Svetový deň sťahovavého vtáctva; exkurzia: Dunaj, Čunovo 24.5. Vtáctvo...

interaktívna výstava "mesiac Zeme"

od 9. 4. 2016 do 30. 6. 2016
Prírodovedné múzeum

apríl - jún 2016 Zem ako vesmírne teleso, zákony svetla, gravitácie, pozorovanie aktivity Slnka ďalekohľadmi; miniplanetárium – program zoznámenie s oblohou; astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka, Zem neživá i živá, ...  interaktívna výstava na objednávku -    astronómia, astrofyzika, meteorológia, energia Slnka,  Zem neživá i živá...

Astronomický klub SNM-PM

od 4. 2. 2016 do 30. 6. 2016
Prírodovedné múzeum

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov. Najbližšie stretnutie je vo štvrtok  26. mája 2016, 17.30 h. "Vznik relativistickej kozmológie" prednáša:  Doc. PhDr. Vladimír  S K A L S K Ý ...

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory, treťohory a končí vo štvrtohorách nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny. Expozícia približuje významné evolučné zmeny a...

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2.  Úvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej prírody. Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia živých...

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme


Prírodovedné múzeum

3. poschodie Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a...

Zázrak prírody - Klenoty Zeme


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza. Dominantami sú reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zo slovenských...

Stránka 10Stránka 9Stránka 8Stránka 7Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme.
» viac o múzeu