Odvrátená strana vesmíru

2. 3. 2017
Prírodovedné múzeum

štvrtok 2. marca 2017, 18.00 h."Odvrátená strana vesmíru" -  o tmavej hmote a tmavej energii;  tiež aj vesmírnej pavučine, ... prednáša: Slovák Dr. Norbert Werner je vedúcim skupiny astrofyziky vysokých energií na univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a Docentom na Masarykovej univerzite v Brne, kde pomocou vesmírnych ďalekohľadov skúma tie najhorúcejšie miesta a najenergetickejšie...

Giganty ľadovej doby

od 18. 2. 2017 do 18. 6. 2017
Prírodovedné múzeum

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v Bratislave pripravilo v spolupráci so spoločnosťou Giganti s. r. o. výstavu trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, ktoré žili v rôznych častiach našej planéty pred desiatkami až stovkami tisíc rokov. Modely sú výsledkom úspešnej spolupráce umelcov a paleontológov. Ohromujú nielen svojou veľkosťou, ale najmä...

Pochopenie oblakov

16. 3. 2017
Prírodovedné múzeum

prednáška pre verejnosť „P O C H O P E N I E     O B L A K O V" venovaná Svetovému dňu meteorológie prednáša: RNDr. Peter Jurčovič, známy slovenský meteorológ Vstup pre verejnosť je voľný.

Krúžok pre mladých prírodovedcov

od 18. 1. 2017 do 30. 6. 2017
Prírodovedné múzeum

Prírodovedný krúžok je vhodný deti od 9 do 12 rokov, ktoré majú radi prírodu. Stretnutia krúžku sú každý nepárny štvrtok od 19. januára 2017 o 15:30 v Objavovni SNM-PM na 3.poschodí, SNM-PM na Vajanského nábr. 2 Záujemci - prídite alebo sa informujte, prihláste mailom:  lucia.gucman@gmail.com. Deti budú mať možnosť spoznať mnoho živočíchov a rastlín, porozumieť ich spôsobu života a...

Astronomický klub SNM-PM

od 22. 11. 2016 do 30. 6. 2017
Prírodovedné múzeum

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov. Najbližšie stretnutie klubu je štvrtok 2. marca 2017, 18.00 h. "Odvrátená strana vesmíru"       (dr. Norbert Werner, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešt; Masarykova...

Krúžok mladých astronómov 2016 / 2017

od 11. 8. 2016 do 30. 6. 2017
Prírodovedné múzeum

Aj počas školského roka 2016 / 2017 sa môžu  deti a mládež  (od 10 rokov) so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy - zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod. zapojiť do činnosti Krúžku mladých astronómov v Prírodovednom múzeu SNM.   Stretnutia krúžku je  každý párny štvrtok  o 15.30 h...

Zázrak prírody - Príbeh života na Zemi


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi prezentuje vývoj a diverzitu dávno vyhynutých spoločenstiev organizmov na Zemi. Príbeh života začína objavením sa prvých živých organizmov v prekambriu, pred 3500 mil. rokov, pokračuje cez prvohory, druhohory, treťohory a končí vo štvrtohorách nástupom takmer súčasných foriem flóry a fauny. Expozícia približuje významné evolučné zmeny a...

Zázrak prírody - Biodiverzita Slovenska


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Expozícia Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska je situovaná v štyroch miestnostiach s celkovou rozlohou 882 m2.  Úvod expozície je zároveň úvodom do sveta živej prírody. Návštevníka zaujmú príťažlivé obrázky mikrosveta rastlín a živočíchov. Prostredníctvom jednoduchej animácie sa oboznámi so základnými procesmi fotosyntézy a problematikou systematického triedenia živých...

Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme


Prírodovedné múzeum

3. poschodie Prehliadka expozície Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme postupne zoznamuje návštevníkov so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží atď. Expozícia ukazuje pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a...

Zázrak prírody - Klenoty Zeme


Prírodovedné múzeum

2. poschodie Mineralogická expozícia Klenoty Zeme prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Exponáty sú usporiadané v zmysle kryštalografickej klasifikácie H. Strunza. Dominantami sú reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zo slovenských...

Stránka 10Stránka 9Stránka 8Stránka 7Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti živej a neživej prírody, najmä na území Slovenska. Svojimi zbierkami (cca 2,5 milióna zbierkových predmetov) sa zaraďuje medzi významné európske prírodovedné múzeá. Verejnosti sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme.
» viac o múzeu