Publikácie

 

 

 

Propagačná brožúra Múzeum slovenskej keramickej plastiky

v slovenčine (PDF, 1,2 MB)

English (PDF, 1,2 MB)

Deutsch (PDF, 1,2 MB)

 

 

 

S citom v rukách. Súčasní hrnčiari v Burgenlande a v Bratislavskom kraji. Viedeň: ÖMV, 2012.

Katalóg k rovnomennej výstave v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre.

 

Tradičný hrnčiarsky a kuchynský riad. Zborník z medzinárodného odborného seminára, konaného 31. augusta 2012 v Modre. Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.

 

Habáni a habánska keramika. Zborník z medzinárodného odborného seminára, konaného 3. septembra 2011 v Modre. Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heřman Landsfeld. Keramická figurálna tvorba.

Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2011. Zborník z príspevkov z odborných seminárov, konaných v rámci Slávnosti hliny v r. 2009 a 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agáta Petrakovičová: Landsfeldov keramický slovník.

Modra: Modranská Beseda, 2011.

Národopisné zápisky z hrnčiarskych, džbankárskych a kachliarskych dielní na Slovensku, Morave a Čechách, ako ich v 20. storočí zozbieral Heřman Landsfeld, usporiadané vo forme slovníka.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agáta Petrakovičová: Hrnčiarska a džbankárska výroba v Modre.
Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre, 2007.
Brožúrka podáva stručný prehľad histórie modranskej keramickej dielne, keramického učilišťa a najznámejších majstrov keramikárov od konca 19. storočia.

Vypredané.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agáta Petrakovičová: Heřman Landsfeld. Majster a znalec hrnčiarskej a džbankárskej výroby. Modra: Modranská beseda v spolupráci s Múzeom Ľudovíta Štúra, 2009.

Prierez života a diela významného priekopníka historického a národopisného výskumu keramických tradícií na západnom Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurálna keramika zo Slovenska. Národný umelec Ignác Bizmayer.

Viedeň: OMV, 2011.

Reprezentatívny katalóg k výstave Ignáca Bizmayera, ktorá sa konala v Rakúskom národopisnom múzeu vo Viedni od októbra 2011 do februára 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Hrdlovičová: Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera.

Modra: SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2012.

Sprievodca po galérii.

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignác Bizmayer: Výber z tvorby.

Skladačka - katalóg diel Ignáca Bizmayera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní umelci: Ignác Bizmayer.

Fotosúbor 12 pohľadníc s dielami I. Bizmayera.