Kancelária GR SNM

JUDr. Marcela Svetlánska
riaditeľka kancelárie GR SNM, právnik

sídlo:      Vajanského nábrežie 2 
              P. O. BOX 13 
              810 06 Bratislava
e-mail:    marcela.svetlanska@snm.sk
telefón:   +421 2 204 69 137
voip:       269 137


JUDr. Silvia Gondová
právnik

sídlo:      Vajanského nábrežie 2 
              P. O. BOX 13 
              810 06 Bratislava
e-mail:    silvia.gondova@snm.sk 


Mgr. Monika Friedová
asistentka GR SNM

sídlo:     Vajanského nábrežie 2 
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:    monika.friedova@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 114
mobil:     +421 905 401 639
voip:        269 114