Ekomerač

od 17. 12. 2016 do 2. 4. 2017

Pomocou projektu nadrozmerného samoobslužného interaktívneho modelu Zeme sii môže jednotlivec alebo inštitúcia po zodpovedaní niekoľkých otázok vypočítať vlastnú ekologickú stopu. Ide o metódu, ktorá meria vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Ekologická stopa predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo človek spotrebováva a tiež na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvára. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu. Vplyv sa vyjadruje prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom. Ekomerač zároveň zisťuje, či sú naše nároky „fér" voči ostatným obyvateľom a v súlade s biologickou kapacitou Zeme. Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Podľa nedávnych výpočtov má stopa na jedného obyvateľa Slovenska hodnotu 4 globálne hektáre. Keby každý človek na Zemi žil rovnako ako my, na udržanie tohto spôsobu života by sme potrebovali nie jednu, ale presne 2,3 planéty.

Ekomerač pripravila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Inšpiráciou pre jeho vytvorenie bol školský program Ekologická stopa, ktorý realizuje SAŽP už od roku 2009. Vďaka nemu si možno vypočítať ekologickú stopu aj s pomocou internetového kalkulátora na webovej stránke www.ekostopa.sk. Certifikát ekologickej stopy školy a logo programu slúžia ako nástroj environmentálneho hodnotenia a medializácie školy.