Nepremeškajte v októbri

od 5. 10. 2017 do 31. 10. 2017


V októbri v SNM konkončí opäť niekoľko zaujímavých výstav. Predstavujeme malú „ochutnávku" pre návštevníkov z celého Slovenska. Výber je zaujímavý, tak nepremeškajte.
Všetky aktuálne výstavy SNM na: www.snm.sk/?aktualne-vystavy.

Sídelná budova SNM

Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 2017
Trvanie: do 29. 10. 2017
Adresa: Vajanského nábr. 2, Bratislava

Bienle ilustrácií Bratislava (BIB), slovenská výstava ilustrácií detskej literatúry, predstavuje mozaiku najlepších ilustrácií detských kníh z celého sveta.
Web: www.snm.sk FB: Slovenské národné múzeum 

SNM-Historické múzeum

RONA – 125 rokov skla
Trvanie: do 29. 10. 2017
Adresa: Bratislavský hrad, Bratislava

Výstavný projekt RONA – 125 rokov skla predstavuje vývoj dizajnu sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia po súčasnosť, predovšetkým však aktuálne dizajnérske produkty, ktoré vznikli v poslednom období.
Web: SNM-Historické múzeum FB: Bratislavský hrad / Bratislava Castle

SNM-Archeologické múzeum
 
Bratríci na Slovensku v archeologických nálezoch
Trvanie: do 31. 10. 2017
Adresa: Žižkova ul. 12 (Vchod do múzea - Žižkova 16), Bratislava

V oblastiach, ktorými bratríci prešli, dochádzalo k rabovaniu, podpaľačstvu a vraždeniu. K ich archeologickému odkazu patria militárie, doklady jazdectva, poľnohospodárske a remeselné náradie.
Web: SNM-Archeologické múzeum FB: Archeologické múzeum 

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

„Milý vážený priateľ!"
Trvanie: do 15. 10. 2017
Adresa: Brämerova kúria, Žižkova ul. 18, Bratislava

Prostredníctvom korešpondencie medzi Aranyom a Madáchom prezentuje výstava priateľstvo dvoch velikánov maďarskej literatúry, ich stretnutia v Budapešti a v Dolnej Strehovej, ich spoločné potulky a ktorá je zároveň prierezom ich životom a dobou.
Web: SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku FB: A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

SNM-Múzeum židovskej kultúry
Múzeum holokaustu v Seredi

Židia v Poľskom vojsku
Trvanie: do 31. 10. 2017
Adresa: Kasárenská 1005, Sereď

Výstava prináša jedinečné informácie o osudoch príslušníkov židovského národa v radoch Poľského vojska. Expozícia si všíma pozíciu a heroické vojenské ťaženia Židov v armáde Prvej poľskej republiky a počas povstania Tadeusza Kościuszka, boja za nezávislosť Poľska v 19. storočí či na začiatku a počas druhej svetovej vojny.
Web: SNM-Múzeum židovskej kultúry FB: Múzeum holokaustu v Seredi
 
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Ignác Bizmayer - Spomienky na detstvo a mladosť
Trvanie: do 30. 10.2017
Adresa: Kukučínova 15, Modra


Výstava dokumentuje obdobie detstva a mladosti národného umelca Ignáca Bizmayera. Niektoré z fotografií majú viac než osemdesiat rokov a pochádzajú z rodinných albumov Ignáca Bizmayera.

Web: SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra FB: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Poklady detstva - výstava historických hračiek
Trvanie: do 31. 10.2017
Adresa: Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, Modrý Kameň
  Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci právom označujú za zlatý vek detských hračiek (druhá polovica 19. storočia – medzivojnové obdobie ). Obdivovať môžete 910 jedinečných kusov v podobe solitérov a súborov imitujúcich hračiek a prostriedkov detských hier.
Web: SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek  FB: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Život a doba spisovateľa Karla Čapka
Trvanie: do 27. 10. 2017
Adresa: Moyzesova 11, Martin 


Putovná panelová výstava predstavuje v časovej i tematickej postupnosti osobnosť významného českého spisovateľa a novinára 20. storočia Karla Čapka. Spoznáme ho nielen z "učebnicového" hľadiska, ale aj v ďalších, menej oficiálnych rovinách.
Web: Slovenské národné múzeum v Martine FB: Slovenské národné múzeum v Martine

SNM-Spišské múzeum

Farebný svet Martina Benku
Trvanie: do 31. 10. 2017
Adresa: Výtvarná kultúra na Spiši, Námestie Majstra Pavla č.40, Levoča


Spoznajte Martina Benku nielen ako maliara, ale aj grafika, dizajnéra a všestranného umelca. Jednotlivé obdobia Benkovho života, tvorby, vývoj osobitého umeleckého štýlu možno sledovať vďaka chronologicky usporiadaným celkom jeho diel. Dojem dotvárajú artefakty z jeho života.
Web: SNM-Spišské múzeum FB: SNM-Spišské múzeum v Levoči

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Galéria Dezidera Millyho

Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka
Trvanie: do 22. 10. 2017
Adresa: Partizánska, Svidník

Zastúpené sú tu rytecké prepisy práve z východoslovenského regiónu, v pôsobivej syntéze vynikajúcich obrazov výtvarných velikánov a majstrovských rytín, následne líniových rozkresieb i samostatných známok.
Web: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry  FB: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry 

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovesnku

Zidne kuharice - textilné nápisové nástenky

Trvanie: do 31. 10. 2017
Adresa: Istrijská 68, Bratislava

Zozbieraný a spracovaný materiál z jednoročného etnografického terénneho výskumu V Chorvátsku znázorňuje jeden zo spôsobov prejavu etnickej identity Slovákov a poukazuje na prejavy príslušnosti k slovenskej spoločnosti, ako aj integrovanosť kultúry slovenskej národnostnej menšiny do chorvátskeho kultúrneho korpusu.

Web: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku FB: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku