Nepremeškajte výstavy končiace v auguste 2018

od 6. 8. 2018 do 31. 8. 2018


Letné prázdniny sa prehupli do svojej druhej polovice a s nimi aj niektoré výstavy v špecializovaných múzeách SNM. Ponúkame prehľad výstav končiacich v auguste, nech tú svoju nezmeškáte. Tešíme sa na stretnutie s vami v múzeách SNM po celom Slovensku.


SNM-Prírodovené múzeum 
Vajanského nábrežie 2, Bratislava 

Mikrokozmos 
Trvanie: do 31. 08. 2018 

Výstava modelov živočíchov, ktoré majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné, sú prezentované až v 7700-násobnom zväčšení. Ide o verné modely – sochy, veľké cca 2 – 3 metre, vystavené spolu s ukážkou prostredia, v ktorom tieto živočíchy žijú. Vyskytujú sa u nás na Slovensku, niektoré dokonca žijú s nami v domácnostiach a prípadne nám znepríjemňujú život.

Web: http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-aktualne-vystavy 
FB: SNM-Prírodovedné múzeum  


SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 
Brämerova kúria 
Žižkova ul. 18, Bratislava 

Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť – pamätná výstava 
Trvanie: do 27. 08. 2018 

Rezső Szalatnai bol zanieteným zástancom slovensko-maďarských vzťahov. Počas svojho života si vybudoval rozsiahlu zbierku kníh a vlastnil viacero umeleckých diel významných maďarských maliarov na Slovensku. Po jeho smrti zdedenú zbierku jeho dcéra Ráchel Judit Magdolna Szalatnai odkázala v roku 2016 SNM-Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku a vedeckej knižnici Bibliotheca Hungarica v Šamoríne.

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-madarov-na-slovensku-aktualne-vystavy&clanok=rezso-szalatnai-a-jeho-pozostalost-pamatna-vystava 
FB: A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku 


SNM-Múzeum židovskej kultúry, 
Múzeum holokaustu v Seredi 
Kasárenská 1005, Sereď 

Výstava Lessing presents Lessing 
Trvanie: do 16. 8. 2018

Výstava ponúka veľmi osobný pohľad na prácu veľkého rakúskeho fotografa, od jeho politických dokumentárnych snímok, idyly izraelskej krajiny až po „dievčatá zo šesťdesiatych rokov". Zábery E. Lessinga sú dokumentmi povojnovej éry Rakúska a okolitých krajín.

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-holokaustu-aktualne-vystavy&clanok=vystava-lessing-presents-lessing 
FB: Múzeum holokaustu v Seredi  


SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra 
Štúrova 84, Modra 

Z výtvarného depozitára 
Trvanie: do 15. 8. 2018  
 

Výstava výtvarných diel zo zbierkového fondu SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. 

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-ludovita-stura-aktualne-vystavy&clanok=z-vytvarneho-depozitara 

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 
Múzeum slovenskej keramickej plastiky 
Kukučínova 15, Modra 

Betlehemy 
Trvanie: do 31. 8. 2018 

Výstava betlehemov z dielní keramických majstrov v SNM-Múzeu Ľ. Štúra, Múzeu slovenskej keramickej plastiky.

Web: http://www.snm.sk/?aktualne-vystavy-1&clanok=betlehemy  
FB: SNM-Múzeum Ľ. Štúra v Modre 


SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 
Hrad Modrý Kameň, 
Zámocká 1, Modrý Kameň  

Legohranie 
Trvanie: do 31. 8. 2018  

Výstava prezentuje najvyužívanejšiu a najpopulárnejšiu detskú stavebnicu – Lego. Na výstave dominujú veľkorozmerné modely, nechýba ani hrad Modrý Kameň (s rozmermi 2,5 x 1,3 m). 

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-babkarskych-kultur-a-hraciek-aktualne-vystavy&clanok=legohranie 
FB: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň 


SNM-Múzeá v Martine, 
Múzeum Andreja Kmeťa 
Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin 

Najkrajšie praveké nálezy z Turca 
Trvanie: do 19. 8. 2018 

Výstava prezentuje unikátny materiál z obdobia najstaršieho osídlenia Turčianskej kotliny až po sťahovanie národov. Viaceré artefakty sú vystavené po prvý krát, napríklad poklad z bronzových predmetov nájdených na Katovej skale. Väčšinu prezentovaného materiálu tvoria šperky, bronzové ihlice či rímske a germánske spony. Nechýbajú ani predmety dennej potreby ako keramika, keltské a rímske mince alebo zbrane. Výstavnú prestíž zvyšuje fakt, že až 99 percent materiálu tvoria originály. 

Web: http://www.snm.sk/?muzeum-andreja-kmeta-aktualne-vystavy&clanok=najkrajsie-praveke-nalezy-z-turca

SNM-Múzeá v Martine, 
Etnografické múzeum 
Malá Hora 2, Martin 

Krása pre ženu stvorená 
Trvanie: do 31. 8. 2018 

Čepiec zastával v tradičnom ženskom odeve veľmi dôležitú úlohu. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Pri návšteve výstavy uvidíte viac ako 200 čepcov z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí. 

Web: http://www.snm.sk/?etnograficke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=krasa-pre-zenu-stvorena  
FB: Slovenské národné múzeum v Martine 


SNM-Spišské múzeum 
Historická radnica 
Námestie Majstra Pavla č. 2, Levoča 

CE ZA AR 2017 
Trvanie: do 06. 08. 2018

Výstava prezentuje všetky nominované a víťazné diela na Cena Slovenskej komory architektov za architektúru.
 
Web: http://www.snm.sk/?historicka-radnica-aktualne-vystavy&clanok=ce-za-ar-2017
FB: SNM-Spišské múzeum v Levoči