Podujatia

Autorský sprievod výstavou

novinka:sk
Autorský sprievod výstavou 16. 1. 2018

V prvom zo série autorských sprievodov predstavia kurátori SNM-Hudobného múzea výstavný projekt, ktorý cez vzácne pamiatky zbierkového fondu prezentuje hudobnú kultúru na Slovensku od stredoveku po 20. storočie...

 

Autorský sprievod výstavou

novinka:sk
Autorský sprievod výstavou 16. 1. 2018

 

Otvorenie kurzu Múzejná pedagogika

Otvorenie kurzu Múzejná pedagogika od 2. 9. 2017 do 30. 6. 2018

Ďakujemem za váš záujem, kurz v školskom roku 2017 / 2018 je plne obsadený.Slovenské národné múzeum otvára I. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Kurz je určený zamestnancom...