Podujatia


Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá...

Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017 od 20. 2. 2018 do 31. 3. 2018

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2017 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách: - objav, nález - akvizícia -...

 

Otvorenie kurzu Múzejná pedagogika

Otvorenie kurzu Múzejná pedagogika od 2. 9. 2017 do 30. 6. 2018

Ďakujemem za váš záujem, kurz v školskom roku 2017 / 2018 je plne obsadený.Slovenské národné múzeum otvára I. ročník kurzu Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. Kurz je určený zamestnancom...