Future in Children’s Hands. Konferencia 11. — 14. 10. 2017 v ČR


od 11. 10. 2017 do 14. 10. 2017


Budúcnosť v rukách deti. Neformálne vzdelávanie ako nástroj sociálnej zmeny.

Konferencia asociácie Hands On! 11. — 14. októbra 2017, ČR

Česká republika bude po prvý raz hostiť popredných odborníkov z oblasti pedagogiky a psychológie, zameraných na neformálnu mimoškolskú edukáciu. Budúcnosť kultúrnych inštitúcií je v rukách našich detí a záleží na nás, či raz bude súčasná mladá generácia formovať spoločnosť s hlbokým vzťahom k histórii, umeniu, kultúre a vlastnej jedinečnosti vôbec. Pretože hlavnú úlohu vo vzdelávaní detí hrá škola, kultúrne inštitúcie by s nimi mali spolupracovať, reflektovať ich možnosti a požiadavky a múzeá, galérie ponúknuť školám ako alternatívne miesta vzdelávania.

Cieľom konferencie, ktorá je plánovaná ako putovná — v Plzni, v Písku a v Prahe, je ponúknuť udalosť plnú neobyčajných zážitkov, zaujímavých odborníkov a kvalitných workshopov. Účastníci sa zoznámia s príkladmi dobrej praxe kolegov zo západnej aj východnej Európy, prehĺbia si vedomosti o práci s deťmi a získajú praktické tipy pre vlastnú činnosť. Cenná je možnosť zapojiť sa do medzinárodnej siete kultúrnych inštitúcií pracujúcich s deťmi a nájsť partnerov pre medzinárodné projekty, stáže a výmeny.

Hoci sa postupne rozdiely medzi „východom" a „západom" stierajú, isté špecifiká stále zostávajú. Konferencia nechce zdôrazňovať odlišnosti, ale hľadať spoločné cesty s inovatívnymi prístupmi a smermi pre obe strany. Česká republika má vďaka polohe uprostred Európy ideálne postavenie. Od stredoveku je kultúrnou križovatkou, miestom politických, ekonomických aj umeleckých vplyvov. Je unikátnou ako rodisko osobnosti, ktorá je zakladateľom európskej pedagogiky, autora vrcholného diela didaktiky Orbis Sensualium Pictus a otca myšlienky škola hrou, ktorá je doslova základom „hands on" prístupu — Jána Ámosa Komenského. Postava tohto učenca bude spájať toto stretnutie ako leitmotív od začiatku do konca.Konferencia bude v angličtine, so simultánnym tlmočením hlavných programových bodov do češtiny.

Asociácia Hands On! International Association of Children in Museums
Združuje organizácie 45 krajín sveta, ktorých poslaním je mladým návštevníkom prezentovať múzea, galérie a centrá vedy ako atraktívne a priateľské miesta zábavy a zábavného vzdelávania. Dlhodobo sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o hodnote a potenciáli detského návštevníka a kultúrne inštitúcie predstavuje ako miesta neformálneho vzdelávania. Asociácia sleduje trendy v mimoškolskom vzdelávaní a svojím členom poskytuje štatistiky, informácie o fondoch a projektoch EU a zároveň slúži ako platforma pre zdieľanie skúsenosti a nápadov medzi jednotlivými členmi. Ako ocenenie inovatívnych a inšpiratívnych prístupov na riešenie expozícií asociácia každoročne udelí cenu Children in Museum Award.

Zvýhodnené prihlásenie na konferenciu – do 30.07. 2017 
Prihláška na konferenciu 


Pre program konferencie a viac informácií kliknite na 

Print 
HandsOn 2017 - SJ (PDF, 530,7 kB)  
HandsOn 2017 - EN (PDF, 910,7 kB) 


Web                                                             Facebook