Monografia Len čas musel dozrieť...


25. 4. 2017


Slovenské národné múzeum Vás pozýva na prezentáciu v poradí druhého titulu z edície MUSEION - monografie Evy Králikovej s názvom

Len čas musel dozrieť...
Osudy pozostalosti Milana Rastislava Štefánika

25/4/2017/17.00 hod.
Sídelná budova SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osob¬ností histórie, politiky, vedy, kultúry a umenia Slovenska. Od roku 1940 spravuje aj pozostalosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy, kopírujúce aj vzťah spoločnosti, respektíve politických špičiek, k osobe jej pôvodcu – Štefánika. Monografia mapuje osudy pozostalosti od roku 1919, jej cestu do Prahy, neskôr na Slovensko, dopĺňanie pozostalosti prostredníctvom darov od významných osobností politického života, nákupov od pozosta¬lých a priateľov. Po roku 1948 bola pozostalosť z politických dôvodov delimitovaná do rozličných pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku.
Autorka PhDr. Eva Králiková výskum pozostalosti Štefánika postavila na poznaní archívnych doku-mentov v Slovenskom národnom archíve, predmetov z pozostalosti Štefánika najmä v SNM v Martine, SNM-Historickom múzeu, Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Balneologickom múzeu v Piešťa-noch, Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Monografia je mimoriadne cenným dôkazom adekvátneho zhodnotenia múzejných zbierok pre poznanie dejinných súvislostí Slovenska a osobností, ktoré formovali jeho dejiny.