Nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá


od 16. 12. 2016 do 28. 2. 2017


Múzeum

Hlavnou témou posledného tohoročného čísla metodického, študijného a informačného recenzovaného časopisu pre zamestnancov múzeí a galérií, vydávaného Slovenským národným múzeom, sú staré tlače v múzeách a galériách.
  • Úvodný príspevok od Jany Cabadajovej zo Slovenskej národnej knižnice definuje problematiku historických knižničných dokumentov (HKD) a historických knižničných fondov (HKF) na základe právneho rámca a poskytuje informácie o možnostiach zapísania starých tlačí do ústrednej evidencie HKD a HKF.
  • V ďalších príspevkoch sú v Hlavnej téme postupne predstavené historické knižnice, vzácne staré tlače a jednotliviny zo zbierok vybraných múzeí v Slovenskej republike. Tému uzatvára článok od Ivony Kollárovej z Ústrednej knižnice o stave znaleckej činnosti v odvetví historických písomností na Slovensku.
  • Rubrika Múzejné zbierky sa venuje šarišskému maliarovi Teodorovi Kostkovi Csontvárymu.
  • Teória a metodika prináša ďalšiu časť o fotografických procesoch.
  • Vzdelávanie a komunikácia prináša článok o letnom tábore malých prírodovedcov.
  • Nasledujú informácie o výstave Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, zaujímavý príspevok o priemyselných múzeách a science centrách v Nemecku, zhodnotenie 24. generálnej konferencie ICOM v Miláne a krátke upútavky na nové publikácie.


Pamiatky a múzeá

Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky múzeá spoločne vydávajú Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Štvrté číslo v roku 2016 je polytematické a prináša tieto príspevky:

• Jozef Hudec: Egyptské zbierky na Slovensku
• Karol Strelec: Secesné znaky tradičného staviteľstva na Slovensku
• Ján Aláč: Novohradské dediny zaniknuté v 20. storočí
Prvá svetová vojna
• Martin Konečný: Album Henricha Lišovského
Zbierky
• Jozef Tihányi: Portrét Juraja Justha v SNM-Múzeu Červený Kameň
Akvizície
• Zuzana Francová: Súbor fajansy v zbierkach Záhorského múzea v Skalici
Výskum
• Dominik Sabol: Stredoveký kostol v Rokycanoch
• Eva Borecká: Nové poznatky o kúrii v Častej
Reštaurovanie
• Dušana Ondreková: Epitaf Juraja Günthera v Kežmarku
• Marián Uhrin – Eva Bezúchová – Ondrej Lipták – Martin Pražienka – Ján Šperka: Príbeh povstaleckého tanku 313
Osobnosti
• Štefan Gaučík: Teodor Ortvay – historik Bratislavy
Nová expozícia
• Martin Kleibl: Múzeum fotografie
Výstavy
• Mária Novotná – Alena Piatrová – Gabriela Podušelová: Poklady gotiky zo Slovenska
• Margaréta Musilová: Kelti z Bratislavy v Perugii
Anketa
Notes
Knihy
Obsah ročníka 2016