Pondelok v múzeu pokračuje


od 2. 8. 2017 do 31. 8. 2017


Ako ste začali týždeň? My v SNM sme v pondelok prišli do múzea. Chcete si tiež vyskúšať pondelok v múzeu? Hoci určite poznáte situáciu, keď ste v pondelok stáli pred zavretým múzeom či galériou, my pre vás máme ponuku ďalších múzeí otvorených v pondelok. Po múzeách v prírode tentokrát najmä hrady, zámky a kaštiele. Prajeme príjemnú letnú zábavu a v pondelok dovidenia v múzeách Slovenského národného múzea.

SNM-Múzeum Červený Kameň 


Hrad Červený Kameň, Častá
Múzeum Červený Kameň v jednom z najkrajších a najzachovalejších slovenských hradov je zamerané na výskum a prezentáciu bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku a dejiny hradu Červený Kameň.

Čo uvidíte?

Rozsiahle zbierky nábytku, porcelánu, kovov, obrazov, grafík a plastík, pochádzajúcich zo 16. až 20. storočia. Nahliadnete tiež do historickej knižnice Pálfiovcov, či unikátneho systému pivníc.
Z rozsiahleho zbierkového fondu zaujme zbierka zbraní, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány). Z textilných zbierok uvidíte orientálne koberce, výšivky a úžitkové textílie dennej potreby, ručne tkané gobelíny
z prelomu 16. a 17. storočia a pod.


Pivničné priestory, Múzeum Červený Kameň

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea Červený Kameň : expozície, aktuálne výstavy, podujatia.

Otváracie hodiny
V letnej sezóne je múzeum otvorené pondelok až nedeľa od 9:00 do 17:00 h. (vrátane).

Web: www.snm.sk – Múzeum Červený Kameň FB: Čerevený Kameň Hrad 

SNM-Múzeum Slovenských národných rád 


Štúrova 2, Myjava
Hlavná expozícia zachytáva takmer 170 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov o uznanie svojbytnosti a práva na sebaurčenie, ako aj o zvrchovanosť a vlastnú štátnosť. Múzeum SNR v sídelnej budove v Myjave prezentuje aj podbradlansko-podjavorinský región. 

Čo uvidíte?
Súčasťou expozície je dom Anny Koléniovej, kde v roku 1848 zasadala prvá Slovenská národná rada. Zbierkovým predmetom číslo 1 v SNM-Múzeu SNR v Myjave je tzv. Hurbanovský stôl, za ktorým dňa 19. septembra 1848 zasadala prvýkrát na území Slovenska I. Slovenská národná rada. Významnými exponátmi sú ďalšie dokumenty z rokov 1848/49, — originál zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu, vkladná knižka vdovy A. Kolenyovej a pod.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea SNR: expozície, aktuálne výstavy, podujatia.

Otváracie hodiny
Múzeum je utvorené pondelok až sobota od 8:00 do 16:00 h. Posledný vstup do expozície je o 15:00 h.

Web: www.snm.sk – Múzeum Slovenských národných rád FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M.R. Štefánika

SNM-Múzeum Bojnice 


Zámok a okolie 1, Bojnice
Múzeum Bojnice dokumentuje doklady o umeleckohistorickom a stavebnom vývoji Zámku Bojnice. Pozornosť zameriava aj na diela starého umenia, umeleckého remesla a na artefakty z vývoja neoslohov na území Slovenska.

Čo uvidíte?
Zbierkový fond múzea pozostáva z maliarskych, sochárskych a umeleckoremeselných prác od obdobia gotiky, cez renesanciu, barok, klasicizmus až po neoslohy v 19. storočí. Nechýba unikátny historický nábytok, či zaujímavé a cenné palné a chladné zbrane zo 17. a 18. storočia.
V zbierkach sú zastúpené maliarske diela významných európskych majstrov Jacoba Jordaensa, Carla F. Nuvoleoneho, Abrahama Janssensa, Leonarda Coccoranteho, Paula de Vos, Jacquesa d´Arthois, Bojnický oltár od Narda di Cione, sochárske práce Dionýza Stanettiho a pod. Dominantným prvkom Huňadyho sály je unikátny barokový luster z polovice 18. storočia pochádzajúci z kaštieľa v Tovarníkoch. Vzácnosťou textilných zbierok je veľký gobelín "Jozef a jeho bratia", utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea Bojnice: expozície, aktuálne výstavy, podujatia.

Otváracie hodiny
Múzeum môžete navštíviť denne od 9:00 do 17:00 h. Prestávka je medzi 12:00 až 12:30 h.

Web: www.snm.sk – Múzeum Bojnice FB: BojniceCastle

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 


Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, Modrý Kameň
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň dokumentuje dejiny a súčasnosť bábkového divadla, detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza.

Čo uvidíte?
Návštevníkov zaujme faksimile listiny cisára Leopolda I., ktorou v roku 1658 udeľuje mestečku Modrý Kameň tržné právo. Múzeum má vo svojich zbierkach aj poslednú divadelnú maringotku, s ktorou hrávala kočovná bábkarská rodina Dubských z Piešťan.

Najstaršou hračkou v zbierkovom fonde je model mangľa z 19. storočia, vzácny je aj dom pre bábiky s dobovým zariadením vyrobený v polovici 19. storočia. Múzeum disponuje aj kompletným sortimentom kyjatických hračiek, ktoré vyrobil majster Rudolf Stehlík. 

Maringotka, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea bábkarských kultúr a hračiek: expozície, aktuálne výstavy, podujatia.

Otváracie hodiny
V letnej sezóne je múzeum otvorené pondelok až nedeľa od 9:00 do 17:00 h.

Web: www.snm.sk – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek FB: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

SNM-Spišské múzeum 


Námestie Majstra Pavla č. 40, Levoča
Spišské múzeum v Levoči zameriava svoj výskum na historický vývoj mesta Levoča, umeleckohistorický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia.

Čo uvidíte?
V Dome Majstra Pavla sa zoznámite s najvýznamnejšími dielami Majstra Pavla, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme sv. Jakuba v Levoči a v chrámoch takmer celého Slovenska.

Expozícia unikátnej Historickej radnice je venovaná dejinám Levoče a ľudovému textilu a modrotlače na Spiši.

Výstavná sieň v jednom z architektonicky najpôsobivejších meštianskych domov levočského námestia so zachovanými pôvodnými kamennými článkami a freskovou výzdobou prezentuje reprezentatívny prierez diel spišského regiónu.

Spišský hrad — pôvodne kráľovský hrad je jedným z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Hrad spolu s komplexom Spišskej kapituly boli roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO — World Heritage List. 

 
Spišský hrad

Ponuka
Vyberte si z ponuky Spišského múzea: expozície, aktuálne výstavy, podujatia.

Otváracie hodiny
Denne od 9:00 do 17:00 h. Spišský hrad je otvorený v mesiacoch máj až september od 9:00 do 19:00 h. Posledný vstup do hradu o 18:00 h.

Web: www.snm.sk – Spišské múzeum FB: SNM-Spišské múzeum v Levoči

SNM-Múzeum Betliar 


Kaštieľna ul. 6, Betliar
Expozícia v priestoroch kaštieľa Betliar vznikla z pôvodného mobiliáru a umeleckých zbierok viacerých príslušníkov grófskej rodiny Andrássyovcov. Kaštieľ je jediným na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojim pôvodným zariadením a zbierkami. Súčasťou múzea je Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.

Čo uvidíte?
V zbierkovom fonde múzea sa popri nábytku a interiérových doplnkoch nachádzajú aj umelecké zbierky obrazov, hodín, porcelánu, šperkov, skla, zbraní, tlačí, predmetov dennej potreby, poľovníckych trofejí, cudzokrajných rarít a pod. Kaštieľ spolu s historickým parkom bol v roku 1985 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí je ojedinelou pamiatkou secesného staviteľstva na Slovensku. 

      Červený salón, Múzeum Betliar

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea Betliar: expozície, aktuálne výstavy, podujatia.

Otváracie hodiny
Múzeum môžete navštíviť denne od 9:30 do 18:30 h. Posledný vstup je o 17:30 h. V letnej turistickej sezóne je prispôsobený počet vstupov aktuálnej návštevnosti jednotlivých expozícií.

Web: www.snm.sk – Múzeum Betliar FB: SNM-Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka