Prezentácia nových čísel časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá

28. 3. 2017

Pozývama na slávnostnú prezentáciu nových čísel časopisov o 16.00 s programom:

Múzeum 1/2017
Úvodné slovo / PhDr. Gabriela Podušelová, námestníčka generálneho riaditeľa SNM
Pokračujúci výskum grafických kabinetov v Mirbachovom paláci / Mgr. Martina Vyskupová, kustódka zbierok SNM-Historického múzea

Pamiatky a múzeá 1/2017
Obsah a autori nového čísla / PhDr. Peter Maráky, šéfredaktor časopisu Pamiatky a múzeá
Bábkarstvo na Slovensku a v Česku ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva /
Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., generálny riaditeľ SĽUK-u
Premietanie videofilmu k nominačnému návrhu na zápis do Zoznamu UNESCO, SĽUK – Centrum tradičnej kultúry, 2013

Vstup voľný