Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2016


25. 4. 2017


Slovenské národné múzeum

pozýva na

Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2016

25. apríla 2017 o 10.00

v priestoroch Knižnice SNM v sídelnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 v Bratislave