Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016


od 22. 2. 2017 do 31. 3. 2017

Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2016 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:
- objav, nález
- akvizícia
- expozícia
- výstava
- publikácia
- menšia publikácia, drobná tlač, periodiká
- obnova, adaptácia
- reštaurovanie
- akcia, podujatie, dlhodobé projekty
- film, video, audio, multimédiá, internet.

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2016.

Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače, video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016 budú publikované v čísle 3/2017.

Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2017 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
jana.orsulova@snm.sk; maria.rihakova@snm.sk

Tlačivo na návrhy nominácií