Výzva na podávanie nominácií na výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017


od 20. 2. 2018 do 31. 3. 2018


Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá Vás žiada o nominácie na výročné ceny za rok 2017 za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku v týchto kategóriách:
- objav, nález
- akvizícia
- expozícia
- výstava
- publikácia
- menšia publikácia, drobná tlač, periodiká
- obnova, adaptácia
- reštaurovanie
- akcia, podujatie, dlhodobé projekty
- film, video, audio, multimédiá, internet.

Pripomíname, že ide o diela, ktoré boli prezentované, publikované, ukončené alebo realizované po prvýkrát v priebehu kalendárneho roka 2017.

Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie a dokumentáciu v obrazovej forme (CD, foto), publikácie a propagačné tlače, video a audionahrávky (CD, DVD) a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu.

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2016 budú publikované v čísle 3/2018.
Svoje návrhy, podnety a informácie nám pošlite poštou alebo elektronicky najneskôr do 31. marca 2018 na adresu:

Pamiatky a múzeá, redakcia
Slovenské národné múzeum
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 16
public@snm.sk 
tel.: 02/2049 1231

Tlačivo na návrhy nominácií (DOC, 31,2 kB)