Pripravujeme

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2017 7. 9. 2018

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po dvadsiaty siedmy raz spomedzi 129...