Expozície

Riaditeľstvo SNM v Sídelnej budove zabezpečuje len aktuálne výstavy.

Stále expozície v týchto priestoroch patria pod Prírodovedné múzeum.