Nové čísla časopisov Múzeum a Pamiatky a múzeá

od 16. 12. 2016 do 28. 2. 2017
Sídelná budova SNM

Múzeum Hlavnou témou posledného tohoročného čísla metodického, študijného a informačného recenzovaného časopisu pre zamestnancov múzeí a galérií, vydávaného Slovenským národným múzeom, sú staré tlače v múzeách a galériách. Úvodný príspevok od Jany Cabadajovej zo Slovenskej národnej knižnice definuje problematiku historických knižničných dokumentov (HKD) a historických knižničných...

Ekomerač

od 17. 12. 2016 do 2. 4. 2017
Sídelná budova SNM

Pomocou projektu nadrozmerného samoobslužného interaktívneho modelu Zeme sii môže jednotlivec alebo inštitúcia po zodpovedaní niekoľkých otázok vypočítať vlastnú ekologickú stopu. Ide o metódu, ktorá meria vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Ekologická stopa predstavuje celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo človek spotrebováva a tiež na zneškodnenie odpadu, ktorý...

Čaro imaginácie. Slovenská kovačická insita

od 10. 11. 2016 do 26. 2. 2017
Sídelná budova SNM

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Galériou insitného umenia, Múzeom vojvodinských Slovákov, Slovenským vydavateľským centrom a Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí otvára 9. 11. 2016 o 17.00 výstavu o slovenskom výtvarnom fenoméne v oblasti insitného umenia v srbskej Kovačici. Pre verejnosť bude prístupná od 10. 11. 2016 do 26. 2. 2017 v sídelnej budove SNM v Bratislave. Pre...

100 rokov fotografickej techniky

od 4. 11. 2016 do 26. 2. 2017
Sídelná budova SNM

Výstavu nájdete vo Výstavnom pavilóne Podhradie, Žižkova 16, Bratislava Výstava pri príležitosti festivalu Mesiac fotografie prezentuje storočný vývoj fotografickej techniky, od prvých ateliérových veľkoformátových kamier cez skladacie cestovné prístroje, ručné fotoaparáty na zvitkové filmy, až po prvé dvojoké a jednooké zrkadlovky a kinofilmové prístroje. Všetky exponáty pochádzajú zo...

Civilizované bývanie pre každého. Jan Vaněk (1891 – 1962)

od 5. 10. 2016 do 2. 4. 2017
Sídelná budova SNM

Sprievodné podujatia k výstave „Potrebujete rady. Zariaďujete nový byt moderného človeka. Vrchný riaditeľ Jan Vaněk vám poradí a zariadi váš byt moderným nábytkom...Ak sa naozaj zaujímate o typové zariadenie bytu, navštívte našu vzorkovňu." - Jan Vaněk, text z reklamy z roku 1929 Výstavný projekt v spolupráci s Múzeom města Brna je venovaný životu a tvorbe architekta, teoretika, publicistu,...

Publikácia o Slovenskom národnom múzeu


Sídelná budova SNM

Publikácia bola vydaná pri príležitosti 120. výročia vzniku múzea (2013). Založenie SNM priamo súvisí so vznikom Muzeálnej slovenskej spoločnosti v roku 1893 – spolku, ktorý si dal za cieľ zhromažďovať „pamiatky minulosti“ dokumentujúce dejiny Slovenska a Slovákov, bohatstvo kultúrneho dedičstva, ale aj vysoké estetické cítenie slovenského ľudu. Na idey, snaženia a ciele...

Stránka 6Stránka 5Stránka 4Stránka 3Stránka 2Stránka 1
 

V sídelnej budove Slovenského národného múzea v súčasnosti sídli Riaditeľstvo SNM a Prírodovedné múzeum SNM, ktoré je rozsahom zbierok v oblasti svojho zamerania najväčším na Slovensku. Stále prírodovedné expozície sú pre verejnosť prístupné na druhom a treťom poschodí. Na treťom poschodí sa nachádza verejne prístupná odborná knižnica.

Priestory prízemia a prvého poschodia budovy využíva Riaditeľstvo SNM na výstavné účely.