Kontakty

Sídlo múzea:
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80 Martin

Kontakty na zamestnancov múzea


Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11 - 12 
            +421 43 413 30 96
vedenie múzea  
PhDr. Mária Halmová
riaditeľka

sídlo: Malá hora 2

e-mail: maria.halmova@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
PhDr. Hana Zelinová
zástupkyňa riaditeľky

sídlo: Malá hora 2

e-mail: hana.zelinova@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11