Kontakty

PhDr. Mária Halmová

riaditeľka
sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155    
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk    
telefón: +421 43 413 3096
 

 PhDr. Hana Zelinová 
 
 zástupkyňa
 sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155,
             036 80 Martin
 e-mail:   hana.zelinova@snm.sk
 telefón:  +421 43 413 1011


Kontakt

e-mail:  snmmartin@snm.sk
telefón: +421 43 413 10 11 - 12 
            +421 43 413 30 96
fax:       +421 43 422 02 90
web:    www.snm.sk;
          www.snm-em.sk 


Kontakty na zamestnancov múzeaSídlo múzea: 
Slovenské národné múzeum v Martine
Malá hora 2
P. O. BOX 155
036 80  Martin