Spolupráca s Nadáciou Poštovej banky

V roku 2016 NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY finančne podporila projekty múzeí SNM :

SNM, riaditeľstvo Bratislava
Pobytový detský letný tábor na Červenom Kameni
SNM v spolupráci s Nadáciou Poštovej Banky organizovalo v termíne 10.7. 2016 - 16.7. 2016 pobytový detský letný tábor na Červenom Kameni. Turnus bol určený pre deti zamestnancov Poštovej Banky. Zúčastnilo sa ho celkom 20 detí. Tábor sa konal v atraktívnom prostredí hradu Červený Kameň. Každý deň počas celého týždňa deti postupne objavovali ako sa žilo v minulosti na hrade a odkrývali tajomstvá dávnych časov.

SNM-Historické múzeum
Metodický materiál Putovanie dejinami I. Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu
Metodický materiál výrazne uľahčuje prácu s deťmi v expozícii Dejiny Slovenska, ktorú od mája do decembra 2016 navštívilo vyše 680 žiakov aktívne zapojených do vzdelávacích aktivít navrhovaných v metodickom materiály. Metodický materiál Putovanie dejinami I. Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu je výsledkom dlhodobej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom Bratislava.

Denný tábor - Pestrá Bratislava
Denný tábor predstavil deťom Bratislavu ako multikultúrne mesto. Už od dávnej histórie tu žilo veľa rôznych etník. Ako ľudia v pohybe menili Európu a prečo zostali žiť na našom území? Nemci, Maďari, Židia, Chorváti si priniesli zo svojho domova aj svoju špecifickú kultúru. Deti spoznajú niečo z tejto kultúry - ľudové piesne, hry, tance, zvyky alebo staré recepty typických jedál národnostných menšín žijúcich na Slovensku.Postupne sa zoznámili s múzeami SNM a kultúrou národnostných menšín karpatských Nemcov na Slovensku, kultúry Maďarov na Slovensku, židovskej kultúry a kultúry Chorvátov na Slovensku.

SNM-Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
Slávia všetci ľudia sviatky / životné udalosti rovnako?
Cieľom pri príprave pracovných listov bolo deťom a žiakom zaujímavou formou predstaviť charakteristické znaky židovskej kultúry, ktoré sa spájajú s vybranými životnými udalosťami. Na troch obojstranne tlačených listoch sa nachádzajú úlohy, ktoré sú určené jednak pre deti predškolského veku bez nutnosti zvládnutia čítania a písania, ako aj úlohy s porozumením písaného textu určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ. Pracovné listy môžu žiaci vypracovať jednotlivo alebo ako celok v závislosti od veku účastníkov a ich vedomostí.

SNM-Múzeum Bojnice
Hra na minulosť
Vzdelávací program „Hra na minulosť" realizujeme celoročne, v mesiacoch september – jún. Deti absolvujú interaktívnu prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice v sprievode slúžky Betky, ktorá s pomocou zabudnutých kufríkov pomáha deťom odhaľovať tajomstvá minulosti, spoznávať bývalých majiteľov zámku, vyskúšať si dobový odev a rovnako im spestrí prehliadku spevom alebo hrou na hudobnom nástroji. Časť finančnej dotácie Nadácie Poštovej banky sme použili na nákup špeciálneho papiera, fixy a tonera na tlač certifikátov. Tie už tradične predstavujú neoddeliteľnú súčasť prehliadky.

SNM-Múzeum Červený Kameň Častá
„Stať sa šľachticom!"
Projekt Stať sa šľachticom! bol vypracovaný pre podporu vzdelávania žiakov všetkých stupňov škôl, ktorí sa prostredníctvom vzdelávacích programov SNM-Múzea Červený Kameň zapájajú do prezentačno-didaktických štruktúr múzea, a to takým spôsobom, aby bolo možné využívať vďaka didaktickým pomôckam rozšírené spektrum aktivizujúcich didaktických metód. Viaceré položky z plánovaného projektu si dokázalo SNM-Múzeum Červený Kameň zabezpečiť vlastnými prostriedkami a zameranie sa preto orientovalo na získanie finančne náročnejších položiek, a to vyhotovenia didaktického modelu hradu a taktiež na dotlač pracovného listu Nepriateľ pred bránami.

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň
Materiálno-technické vybavenie priestorov Škola v múzeu
Múzeum realizuje bábkarské tvorivé dielne od roku 2005 a každoročne obohacuje tento vzdelávací program o nové prvky. V tomto roku sme začali s výrobou zložitejších štipcových bábok (z prešpanu – knihovníckej lepenky a štipca) a varechových bábok (javajok). Novým vzdelávacím programom (od roku 2015) je Bábkarské sympózium, v ktorom je možné počas viacnásobnej návštevy múzea vytvoriť celé bábkové scény.

SNM-Hudobne múzeum
SPOZNAJ GAJDY A SLOVENSKÚ KULTÚRU
Edukačný program „Spoznaj gajdy a slovenskú kultúru" je súčasťou výstavy s názvom „DESATORO O GAJDÁCH". Výstava vznikla pri príležitosti zápisu gájd do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a ponúka rôzne typy nástroja a jeho súčastí zo zbierok múzea, doplnené textami, fotopanelmi a predmetmi ľudovej výroby, zdobených rôznymi vyobrazeniami gájd i gajdošov. Hudobné múzeum použilo sumu na výtvarný a grafický návrh pracovných listov k programu.

SNM-MRK v Prešove
Škola v múzeu – Tkanie domácich pokrovcov (kobercov), plátna a iných dekorácií (tvorivé dielne)
Jedným s cieľov bolo oboznámiť mladú generáciu s týmto zaujímavým remeslom a možnosťou vyskúšať si jednotlivé pracovné postupy pri výrobe doma tkaného plátna,
kobercov – pokrovcov na dvoch stavoch (funkčných krosnách). Na tento účel sa využili pridelené finančné prostriedky z Poštovej Banky. Bol urobený nákup materiálu na tkanie a spotrebný materiál pre cieľové skupiny školopovinnú mládež vo forme drobného kancelárskeho vybavenia ( nožnice, papiere, písacie a kresliace pomôcky, atď., potrebné na teoretickú časť tvorivých dielní).

SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
Spoznaj odev svojich predkov
Projekt "Spoznaj odev svojich predkov" sa usiluje o poznanie etnografie svojho regiónu so zameraním sa na ľudový odev a jeho jednotlivé súčasti. Nadácia Poštovej banky podporila projekt „Spoznaj odev svojich predkov" sumou, ktorá bola použitá na nákup projektoru a projekčného plátna, nákup figurín a ušitie replík dievčenského a chlapčenského ľudového odevu.

SNM-Betliar
Barokový detský svet
Letné aktivity k výstave „Žofia - pani hradu Krásna Hôrka":
Porcelán — biele zlato baroka — prvou témou pre deti bola práca na tému barokový porcelán, použitím jednoduchej dostupnej techniky — kresbou s výzdobou porcelánu v tej dobe: mohli si vytvoriť a ozdobiť si šálku.
Barokové klobúky a parochne — tieto patrili ku odevnému doplnku v dobe baroka, kde si autor dovolil pustiť svoju fantáziu ,tak vznikali nevšedné klobúky a účesy. Deťom sa táto téma veľmi páčila 
Barokové škrabošky —barok bol známy rôznymi bálmi aj maškarnými plesmi, preto vytvorenie škrabošky , ktoré boli súčasťou oblečenia za dôb kráľa Slnko - Ľudovíta XIV , deti veľmi zaujali.
Barokový zápisník — bola to práca s ozdobným pamätníčkom z obdobia baroka do ktorého si dámy zapisovali rôzne texty.
Barokové šaty — práca na náročných dámskych šatách (kolektívna práca detí), kde deti na krajčírskej panne lepením vytvorili z papiera nádherné modely šiat z tohto obdobia, ktoré boli vystavené celé leto vo vstupných priestoroch kaštieľa a upútavali pozornosť návštevníkov. Cieľom týchto aktivít bol rozvoj manuálnej činnosti, rekonštrukcia duchovného života v minulosti, dramatizácia a zvyšovanie historického povedomia.
Hlavnou myšlienkou bolo vykonávanie určitých činností, ktoré sa odohrávali v minulosti na základe podanej interpretácie. Tvorivé dielne a múzejná pedagogika bola pre návštevníkov zameraná na výstavný scenár múzea.

Slovenské národné múzeum Múzeá v Martine
Denný letný tábor „Malý prírodovedec"
Už po tretíkrát zamestnanci Prírodovedného múzea Andreja Kmeťa v Martine poodhalili zákutia svojej terénnej činnosti najmenším slovenským ale i zahraničným výskumníkom. V dňoch od 18. až 22. 7. múzeum zorganizovalo denný tábor „Malých prírodovedcov" pod vedením odborných pracovníkov múzea. Tábor bol zameraný na spoznávanie tajov prírody z pohľadu práce prírodovedcov, ktorí pracujú v múzeu tak, aby aktivity oslovili aj detských bádateľov predškolského a školského veku.