Spolupráca s Nadáciou Poštovej banky

V roku 2017 NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY finančne podporila projekty múzeí SNM :

SNM, riaditeľstvo Bratislava
Pobytový detský letný tábor na Červenom Kameni
SNM v spolupráci s Nadáciou Poštovej Banky organizovalo v termíne 9.7. 2017 - 1.7. 2017 pobytový detský letný tábor na Červenom Kameni. Turnus bol určený pre deti zamestnancov Poštovej Banky. Zúčastnilo sa ho celkom 20 detí. Tábor sa konal v atraktívnom prostredí hradu Červený Kameň. Každý deň počas celého týždňa deti postupne objavovali ako sa žilo v minulosti na hrade a odkrývali tajomstvá dávnych časov.