Expozície

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 13

ďalšia >   posledná »

 

Poľovnícky salón - nová časť expozície v budmerickom kaštieli

Poľovnícky salón - nová časť expozície v budmerickom kaštieli od 12. 10. 2017
Kaštieľ Budmerice

SNM-Múzeum Červený Kameň sprístupnilo pre návštevníkov v budmerickom kaštieli novú časť expozície – poľovnícky salón. Salón bude súčasťou bežnej prehliadky kaštieľa. Poľovnícky salón je voľnou inštaláciou podobných...

 

Ako sa žilo na hrade

Ako sa žilo na hrade Múzeum Červený Kameň

Je prehliadka devätnástich miestností juhozápadného krídla hradu a hradnej lisovne, zameraná predovšetkým na detského návštevníka, počas letných mesiacov júl a august, na ktorej sa dozviete ako tu jeho majitelia...

 

Expozícia Príroda Turca

Expozícia Príroda Turca Slovenské národné múzeum v Martine

Expozícia Príroda Turca je delená na dva celky. Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a...

 

Otvorenie nových expozícií v Múzeu Andreja Kmeťa

Otvorenie nových expozícií v Múzeu Andreja Kmeťa od 3. 4. 2017
Slovenské národné múzeum v Martine

Spoznajte krásu, rôznorodosť aj unikáty turčianskej prírody – jej obyvateľov z rastlinnej i živočíšnej ríše, no aj prostredie a podmienky, ktoré ich ovplyvňujú. Na jednom mieste sa môžete „prejsť" po viac ako 1000...

 

Expozícia Kmetianum

Expozícia Kmetianum Slovenské národné múzeum v Martine

Dejiny a poslanie Slovenského národného múzea prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho – zbierkového predmetu – približuje expozícia Kmetianum. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov,...

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 13

ďalšia >   posledná »