Múzeum slovenskej keramickej plastiky

od 20. 5. 2012

Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje trvalý priestor na prezentáciu jedinečnej remeselnej tradície Slovenska. Nachádza sa v malebnom uzatvorenom zákutí v tesnej blízkosti hradieb mestského opevnenia zo 17. storočia a dvorovou častou je spojený so severnou baštou, v ktorej je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. Stála expozícia by mala v budúcnosti predstavovať historický prierez keramickej výroby a tvorby od najstarších dochovaných čias až do súčasnosti. Jej samostatnú časť už teraz tvoria exponáty, ktoré vyšli z rúk legendárneho keramikára Heřmana Landsfelda. Múzeum bolo vybudované vďaka prostriedkom EÚ v rámci slovensko-rakúskeho projektu TRA-KER. Do vybudovania expozície múzeum predstavuje dočasné keramické výstavy. Úvodná výstava niesla názov Keramické dedičstvo - západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného múzea, výstupom projektu bola výstava S citom v rukách - súčasní hrnčiari v Burgenlande a Bratislavskom kraji, ktorá trvala do 31. 12. 2013. Súčasnú výstavu viď Aktuálne výstavy.