Strategické materiály v SR

NA STRÁNKE SA PRACUJE...
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018

Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011

Komplexná správa o stave realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011

Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty v zahraničí

Správa o stave realizácie Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty za rok 2010

Správa o stave realizácie Stratégie nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty za rok 2009