Barón Pálfi. Nočné prehliadky na hrade Červený Kameň

od 8. 6. 2017


Tlačová správa, 26. jún 2017, Častá

Barón Pálfi
Nočné prehliadky na hrade Červený Kameň

V letnej sezóne 2017 v termínoch 8. júl, 12. august a 2. september uvedie SNM-Múzeum Červený Kameň svoje nové divadelné predstavenie, nočné prehliadky s názvom Barón Pálfi. Nová inscenácia je z hľadiska niekoľkoročnej histórie predstavení na Červenom Kameni po formálnej i obsahovej stránke inovatívnym dielom – netradičným spôsobom sa venuje len jednej postave dejín hradu Červený Kameň. Len jednej, avšak tej najslávnejšej.

Návštevník sa oboznámi so strhujúcimi historickými udalosťami jedného z najzaujímavejších období našich dejín – s obdobím renesancie, Osmanskej hrozby, náboženských nepokojov, rozkvetu vzdelanosti, alchýmie, mágie, ale aj „nových barónov", ktorí sa stávali elitou
spoločnosti vďaka protiosmanskej vojne a podpore Habsburgovcov. Za baróna s najzávratnejšou šľachtickou kariérou v strednej Európe 16. storočia býva označovaný práve Mikuláš II. Pálfi, prvý majiteľ Červeného Kameňa z rodu Pálfiovcov, ktorí vlastnili hrad vyše tri a pol storočia až po Druhú svetovú vojnu. Inscenácia však nie je len dielom s didaktickým
posolstvom o jeho živote, ale, po formálnej stránke, i strhujúcou paletou pestrých foriem – od klasickej činohry využívajúcej jedinečnú scénu autentických priestorov hradných interiérov, cez rozprávačskú fantazijnosť a imagináciu, až po tieňohru, prvky bábkoherectva, grotesku či klauniádu.

Príbeh, ktorý pred očami návštevníkov zažíva historická osoba Mikuláš Pálfi, interpretuje historik 21. storočia a priam žonglérsky sa s ním zahráva nadčasová postava dvorného šaša, je životnou cestou baróna Pálfiho. Tá zavedie všetkých zúčastnených do jeho súkromných sfér, k obchodným rokovaniam, k zákulisnému uzatváraniu sobášneho paktu, na audienciu u cisára Rudolfa II., k extrémnym riešeniam náboženských sporov i priamo na bitevné pole.

Prehliadky začínajú každú celú hodinu od 18.00 do 22.00 hod.

Srdečne vás pozývame.

Bližšie informácie:
Mgr. Ľuboš Haršány, kultúrno-propagačný manažér
lubos.harsany@snm.sk, 033/ 245 90 07
Web: www.snm.sk
        www.hradcervenykamen.sk 
Facebook: Červený Kameň Hrad
               Barón Pálfi (nočné prehliadky) 

Mediálni partneri SNM: