Edícia SNM Museion predstaví prvú publikáciu

od 30. 1. 2017 do 31. 1. 2017


Slovenské národné múzeum 31. januára 2017 predstaví novú publikáciu Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940 autora a kurátora zbierok SNM-Historického múzea PhDr. Pavla Komoru. Kniha je zároveň prvým titulom novovznikajúcej edície SNM Museion.

Slávnostná prezentácia za účasti odbornej aj laickej verejnosti sa koná 31. 1. 2017 o 16:00 h v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave, v priestoroch Knižnice SNM.

Publikácia je v slovenskej historiografii prvým uceleným prehľadom dejín hospodárskych a všeobecných výstav od ich začiatkov v 1. polovici 19. storočia do roku 1940. V samostatných celkoch približuje veľké medzinárodné výstavy, ktoré získali prívlastok svetové, najvýznamnejšie celouhorské výstavy, ako aj výstavy konané na území Slovenska v období do roku 1918 i v čase prvej ČSR. Pri svetových a celouhorských výstavách vykresľuje nielen ich celkový priebeh, ale podrobne zachytáva aj účasť vystavovateľov zo Slovenska. Pri svetových výstavách do roku 1918 systematicky dokumentuje participáciu Uhorska a po roku 1918 Československa s osobitným zreteľom na Slovensko. Čitateľ nájde v publikácii doposiaľ málo známe informácie spojené s konaním výstav, vrátane zaujímavých súvislostí s dobovými udalosťami.

Zaujme aj bohatá obrazová dokumentácia s jedinečnými ilustráciami. Knihu vydalo Slovenské národné múzeum ako 1. zväzok novej edície Museion zameranej na vydávanie monografických diel zo všetkých základných oblastí svojej vedeckovýskumnej činnosti. Okrem siete kníhkupectiev je publikáciu možné zakúpiť aj v E-shope SNM a v múzejnom obchode SNM-Histroického múzea na Bratislavskom hrade.

Rozhovor s autorom: www.snm.sk/?podujatia&clanok=prezentacia-novej-publikacie-edicie-snm-museion