Pondelok v múzeu pokračuje

od 10. 8. 2017 do 31. 8. 2017


Tlačová správa, 10. augusta 2017, Bratislava

Pondelok v múzeu pokračuje

Chcete si vyskúšať návštevu múzea v netradičnom čase? Navštívte múzeá Slovenského národného múzea otvorené v pondelok. Po múzeách v prírode SNM predstavuje ďalšie, tentoraz najmä svoje hrady, zámky a kaštiele.

Predstavte si pondelok v múzeu na stredovekom hrade Červený Kameň v Malokarpatskom regióne, či v Bojnickom zámku, postavenom podľa vzoru francúzskych zámkov na Loire, alebo na hrade plnom bábok a hračiek v Modrom Kameni. Stráviť ho môžete tiež na malebnom Spiši v unikátnom kráľovskom hrade zapísanom v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, alebo prežiť zaujímavý deň pri spoznávaní múzea v kaštieli Betliar na Gemeri.

Príjemnú letnú zábavu a dovidenia v pondelok v ďalších múzeách Slovenského národného múzea.

SNM-Múzeum Červený Kameň 


Hrad Červený Kameň, Častá
Múzeum Červený Kameň v jednom z najkrajších a najzachovalejších slovenských hradov je zamerané na výskum a prezentáciu bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku a dejiny hradu Červený Kameň.

Čo uvidíte?
Rozsiahle zbierky nábytku, porcelánu, kovov, obrazov, grafík a plastík, pochádzajúce zo 16. až 20. storočia. Nahliadnete tiež do historickej knižnice Pálfiovcov, či unikátneho systému pivníc.

Z rozsiahleho zbierkového fondu zaujme zbierka zbraní, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány). Uvidíte textilné zbierky: orientálne koberce, výšivky a úžitkové textílie dennej potreby, ručne tkané gobelíny z prelomu 16. a 17. storočia a pod.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea Červený Kameň:
Web: www.snm.sk Múzeum Červený Kameň FB: Červený Kameň Hrad

SNM-Múzeum Slovenských národných rád


Štúrova 2, Myjava
Hlavná expozícia zachytáva takmer 170 rokov z dejín slovenského národa, jeho bojov o uznanie svojbytnosti a práva na sebaurčenie, zvrchovanosť a vlastnú štátnosť. Múzeum SNR v sídelnej budovev Myjave prezentuje aj podbradlansko-podjavorinský región.

Čo uvidíte?
Súčasťou expozície je dom Anny Koléniovej, kde v roku 1848 zasadala prvá Slovenská národná rada. Zbierkovým predmetom číslo 1 je tzv. Hurbanovský stôl, za ktorým dňa 19. septembra 1848 zasadala prvýkrát na území Slovenska I. Slovenská národná rada. Významnými exponátmi sú ďalšie dokumenty z rokov 1848/49 — originál zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu, vkladná knižka vdovy A. Kolenyovej a pod.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea SNR:
Web: www.snm.skMúzeum Slovenských národných rád FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika

SNM-Múzeum Bojnice  


Zámok a okolie 1, Bojnice
Múzeum Bojnice dokumentuje doklady o umeleckohistorickom a stavebnom vývoji Zámku Bojnice. Pozornosť zameriava aj na diela starého umenia, umeleckého remesla a na artefakty vývoja neoslohov na území Slovenska.

Čo uvidíte?
Zbierkový fond múzea pozostáva z maliarskych, sochárskych a umeleckoremeselných prác od obdobia gotiky, cez renesanciu, barok, klasicizmus až po neoslohy v 19. storočí. Nechýba unikátny historický nábytok, či zaujímavé a cenné palné a chladné zbrane zo 17. a 18. storočia.

V zbierkach sú zastúpené maliarske diela významných európskych majstrov Jacoba Jordaensa, Carla F. Nuvoleoneho, Abrahama Janssensa, Leonarda Coccoranteho, Paula de Vos, Jacquesa d´Arthois, Bojnický oltár od Narda di Cione, sochárske práce Dionýza Stanettiho a pod. Dominantným prvkom Huňadyho sály je unikátny barokový luster z polovice 18. storočia pochádzajúci z kaštieľa v Tovarníkoch. Vzácnosťou textilných zbierok je veľký gobelín "Jozef a jeho bratia", utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea Bojnice:
Web: www.snm.sk Múzeum Bojnice FB: BojniceCastle

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 


Hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, Modrý Kameň
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň dokumentuje dejiny a súčasnosť bábkového divadla, detskej hračky, ako aj dejiny regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza.

Čo uvidíte?

Návštevníkov zaujme faksimile listiny cisára Leopolda I., ktorou v roku 1658 udeľuje mestečku Modrý Kameň tržné právo. Múzeum má vo svojich zbierkach aj poslednú divadelnú maringotku, s ktorou hrávala kočovná bábkarská rodina Dubských z Piešťan.

Najstaršou hračkou v zbierkovom fonde je model mangľa z 19. storočia, vzácny je aj dom pre bábiky s dobovým zariadením vyrobený v polovici 19. storočia. Múzeum disponuje kompletným sortimentom kyjatických hračiek, ktoré vyrobil majster Rudolf Stehlík.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea bábkarských kultúr a hračiek:
Web: www.snm.sk Múzeum bábkarských kultúr a hračiek FB: Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

SNM-Múzeum Betliar 

Kaštieľna ul. 6, Betliar Expozícia v priestoroch kaštieľa Betliar vznikla z pôvodného mobiliára a umeleckých zbierok viacerých príslušníkov grófskej rodiny Andrássyovcov. Kaštieľ je jediným na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval s pôvodným zariadením a zbierkami. Súčasťou múzea je Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.

Čo uvidíte?
V zbierkovom fonde múzea sa popri nábytku a interiérových doplnkoch nachádzajú aj umelecké zbierky obrazov, hodín, porcelánu, šperkov, skla, zbraní, tlačí, predmetov dennej potreby, poľovníckych trofejí, cudzokrajných rarít a pod. Kaštieľ spolu s historickým parkom bol v roku 1985 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí je ojedinelou pamiatkou secesného staviteľstva na Slovensku.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Múzea Betliar:
Web: www.snm.sk Múzea Betliar FB: SNM-Múzeum Betliar: kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka

SNM-Spišské múzeum 

Námestie Majstra Pavla č. 40, Levoča Spišské múzeum v Levoči zameriava svoj výskum na historický vývoj mesta Levoča, umeleckohistorický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia.

Čo uvidíte?
V Dome Majstra Pavla sa zoznámite s najvýznamnejšími dielami Majstra Pavla, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch takmer celého Slovenska.

Expozícia unikátnej Historickej radnice je venovaná dejinám Levoče a ľudovému textilu a modrotlače na Spiši.

Výstavná sieň v jednom z architektonicky najpôsobivejších meštianskych domov levočského námestia so zachovanými pôvodnými kamennými článkami a freskovou výzdobou prezentuje reprezentatívny prierez diel spišského regiónu.

Spišský hrad — pôvodne kráľovský hrad je jedným z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Hrad spolu s komplexom Spišskej kapituly boli v roku 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO — World Heritage List.

Ponuka
Vyberte si z ponuky Spišského múzea:
Web: www.snm.sk Spišské múzeum FB: SNM-Spišské múzeum v Levoči

Viac info: www.snm.sk ; FB: Slovenské národné múzeum


Mediálni partneri SNM