Rozlúčka a pohreb grófky Andrássyovej z Csíkszentkirálya a Krásnej Hôrky

od 15. 8. 2017 do 20. 8. 2017


Tlačová správa

Rozlúčka a pohreb 

Elizabeth Olgyay Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka 20. august 2017, r. k. kostol všetkých svätých v Krásnohorskom Podhradí, 9:30 hod.

Múzeum Betliar spravujúce kaštieľ v Betliari a rodové sídlo Andrássyovcov hrad Krásna Hôrka s hlbokým zármutkom prijalo správu, že dňa 24. januára 2017 v Springfielde (Oregon, USA) vo veku požehnaných 92 rokov zomrela Elizabeth Olgyay grófka Andrássyová z Csíkszentkirálya a Krásnej Hôrky. O smrti svojej matky múzeum informovala Joy Olgyay. SNM-Múzeum Betliar považuje Elizabeth Olgyay Andrássy za svoju zosnulú.

Na základe želania nebohej budú dňa 20. augusta 2017 jej telesné pozostaky uložené na večný odpočinok v rodinnej hrobke na hrade Krásna Hôrka. 

Verejná rozlúčka s Elizabeth sa bude konať v kostole všetkých svätých v Krásnohorskom Podhradí dňa 20. augusta 2017 od 9:30 hod. Po rozlúčke odprevadíme v sprievode urnu s pozostatkami zosnulej k ceste vedúcej na Krásnu Hôrku. Počas sprievodu budú zvoniť všetky tri zvony hradu Krásna Hôrka a teda aj malý grófsky, ktorý naposledy vyprevádzal na poslednej ceste Ilonu Andrássy v roku 1991. Ukladanie urny v hrobke na hrade sa bude konať s vylúčením verejnosti len v prítomnosti rodiny.

Elizabeth Olgyay Andrássy sa narodila 23. decembra 1924 v rodine grófa Imre Andrássyho a švédskej grófky Stelly Kuylenstjerny. Šťastné detstvo prežila v kaštieľoch v Humennom, Veľatoch, Tiszadobe a v palácoch rodiny v Budapešti. Zažila tie časy, o ktorých sa dnes dozvedáme len zo zažltuntých novín a starých fotografií. Po traumatickej druhej svetovej vojne musela Elizabetina rodina opustiť starý kontinent, útočisko našli v USA. V roku 1950 sa zosobášila s maďarským architektom Aladárom Olgyayom, s ktorým mali dve deti Roya a Joy. Elizabeth bola aktívnou dobrovoľníčkou Červeného kríža a zapájala sa do pomoci obetiam hurikánov v krajine. Miesta svojej mladosti a hrad Krásna Hôrka navštívila naposledy v roku 2010.

Nech odpočíva v pokoji!

Prosíme verejnosť a predstaviteľov médií, aby rešpektovali smútok rodiny. Vaše kondolencie a sústrastné telegramy môžete posielať na adresu SNM - Múzeum Betliar Kaštieľna 6, 049 21 Betliar.