T.G. Masaryk vo fotografii

od 7. 3. 2017 do 7. 6. 2017


Tlačová správa, 22.2.2017, v Myjave

Výstava: T.G. Masaryk vo fotografii

Termín: 7.3.2017 – 7.6.2017
Organizátor: Slovenské národné múzeum-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave,
Muzeum T.G.M. Rakovník, p.o.

SNM-Múzeum SNR v Myjave predstaví vo svojich priestoroch výstavu s názvom ,,T.G. Masaryk vo fotografii", ktorú pripravilo Muzeum T.G.M. v Rakovníku s podporou Stredočeského kraja. Výstava je pripravená pri príležitosti 167. výročia narodenia T.G.Masaryka.

Prvý československý prezident T. G. Masaryk patril medzi osobnosti, ktoré boli sledované objektívmi takmer na každom kroku. Výstava ,,T. G. Masaryk vo fotogra­fii" je putovnou výstavou, ktorá je určená predovšetkým pre zahraničnú prezentáciu. Jej úspešná premiéra bola v roku 2010, kedy bola prezentovaná v Berlíne počas osláv 92. výročia založenia ČSR ako jedna zo sprievodných výstav.

Rozsiahla zbierka profesionálnych fotografií otvára návštevníkom dvere do života nášho prvého československého prezidenta. Výstava "T.G. Masaryk vo fotografii" predstavuje snímky známych portrétistov, profesionálnych reportérov ako aj zábery neznámych amatérov. Prostredníctvom veľmi kvalitne graficky spracovaných fotografií z fondov a publikácií Múzea T. G. Masaryka v Lánech umožňuje spoznať hlavné etapy života prvého československého prezidenta.

Výstava prezentuje Masaryka v detstve a mladosti, takisto predstavuje jeho rodinu, zahraničný odboj v období prvej svetovej vojny, prezidentské obdobie, pobyt na Pražskom hrade a na zámku v Lánech, Masarykove cesty po zahraničí a po republike, abdikáciu a nechýbajú ani známe fotografie z Masarykovho pohrebu. Súčasťou výstavy je aj niekoľko veľmi vydarených fotografických portrétov prezidenta Masaryka.

Výstava už bola predstavená vo Varšave, Bratislave, Bruseli, Berlíne, Giesse­ne a Viedni. V tomto projekte je možné zoznámiť sa aj s trojrozmernými objektmi replík vzťahujúcich sa k osobnosti T. G. Masaryka, ako sú biely jazdecký oblek, vyrezávaný krížik, keramické predmety zo stola a kópie spisov patriacich T. G. Masarykovi.

Vernisáž výstavy: 7.3.2017 o 16:30 hod.
Pozvánka (PDF, 696,0 kB)

Miesto: SNM-Múzeum SNR, Štúrova 2, Myjava
Kontakt : 034/245 1103, muzeumsnr@snm.sk
Informácie: Mgr. Dávid Camacho, www.snm.sk