Tvorivé dielne

Cesta ľanového semienka
Program pre žiakov základných, špeciálnych a stredných škôl, rodiny s deťmi a individuálnych návštevníkov.
Program sa realizuje v mesiacoch máj – september
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby a družiny na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
Dĺžka programu: 90 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 15

Žiaci sa formou rozhovoru a názorných ukážok oboznámia s pracovným náradím a materiálom, ktorý bol potrebný na zhotovenie tkaniny od ľanového semienka po hotové plátno. Formou objektového učenia sa dozvedia, na čo sa jednotlivé tkaniny používali v domácnosti a v hospodárstve. Vyskúšajú si tkanie na tkáčskom stave a naučia sa niektorú jednoduchú techniku tkania, napríklad tkanie na stolových krosnách, na prstoch, na špuľke. Získané poznatky si prehĺbia prostredníctvom pracovného listu a vytvorením vlastného výrobku, ktorý si môžu zobrať so sebou.

Poplatok za vzdelávací program: 1,00 €
Pedagogický dozor má vstup voľný.
V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti, jedna skupina absolvuje vybratý program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora,  po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny.

Objednávky:  Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615067


Tvorivé dielne realizované v rámci podujatí Národopisného roka MSD
Prezentácia ľudovoumeleckej a remeselnej výroby s použitím prírodných materiálov.
Tvorivá dielňa je prístupná pre návštevníkov programového podujatia priebežne od 10.00 do 16.00 hod.
Veľká noc na dedine
Zdobenie kraslíc tradičnými technikami (voskovanie, oblepovanie bavlnkami a slamou, vyškrabávanie, batikovanie), pletenie korbáčov, zhotovenie vŕbových píšťaliek.

Detská nedeľa
Kreslenie na plot, výroba tradičných hračiek – handrové bábiky, bábky na bábkové divadlo z varešiek a maňušky, frndžalky z gombičiek.

Dnes tovariš, zajtra majster
Ukážky tradičnej výroby so študentmi stredných umeleckých škôl (výroba drevených bábok a maňušiek, kováčske práce, rytie do kovu, práca s textilom – batikovanie, tkanie, sieťotlač na textil, práca s kožou).
Tvorivé dielne v rámci prehliadky detských ľudových hudieb – cimbalová škola, škola tanca.

Te prindžaras amen - Spoznajme sa
Tvorivá dielňa je zameraná na prezentáciu niektorých techník tradičnej i súčasnej remeselnej výroby Rómov, napr. tkanie cigánskych tkaníc, kováčske práce, maľba na textil.

Človek a príroda
Poznávanie vtákov podľa zvuku, rastlín podľa listov a plodov, spoznávanie minerálov, hornín, liečivých rastlín, hubárska poradňa.

Keď sa zima opýta
Práca s prírodnými materiálmi – výroba „pečiatok“ zo zemiakov, bábik z makovíc, tekvicových strašiakov, voňavých vrecúšok z byliniek.

Vianoce na dedine
Výroba vianočných ozdôb z tradičných materiálov (slama, papier, textil, drôt), zdobenie medovníkov, maľovanie na sklo.

Objednávky: Programy tvorivých dielní sa realizujú v rámci jednotlivých programových podujatí podľa aktuálneho kalendária v čase 10:00 – 16:00, rezervácia nie je potrebná.


Prímestský detský tábor v Múzeu slovenskej dediny
Program pre žiakov základných škôl v rámci aktívneho trávenia voľného času.
Program sa realizuje v spolupráci s Centrom voľného času Juniorklub v Martine počas letných prázdnin. 
Trvanie programu: 1 týždeň počas školských prázdnin s dennou dochádzkou od 9.00 do 15.00 hod.
Optimálny počet v skupine: 15
Účastníci programu sa pod vedením lektorov majú možnosť oboznámiť so spôsobom tradičného bývania, s niektorými tradičnými pracovnými činnosťami (trepanie ľanu, mlátenie cepmi, tkanie, hrabanie sena a pod.), so spôsobmi uskladňovania potravín. Formou hier a súťaží aktívne prežijú voľný čas v atraktívnom prostredí expozície MSD. Do programu je zaradená tvorivá dielňa, v ktorej si deti vytvoria výrobok z tradičných materiálov, naučia sa tradičnú výrobnú techniku (maľba na skle, tkanie na prstoch, výroba handrovej bábiky a pod.)

Objednávky: na základe prihlášky podľa  termínov, ktoré budú zverejnené na stránke www.juniorklub.sk , www.snm-em.sk alebo na základe vopred dohodnutej objednávky v centre voľného času Juniorklub Martin, na tel. čísle 043/43 01 488  a na e-mailovej adrese: dudka@juniorklub.sk.


Tvorivá dielňa
Program pre žiakov materských škôl, základných a špeciálnych škôl.
Program sa realizuje počas celého roka.
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby a družiny na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
Dĺžka programu: 1 hod.
Optimálny počet osôb v skupine: 20

V tvorivej dielni si deti vyskúšajú rôzne aktivity s použitím niektorých tradičných výrobných postupov a prírodných materiálov (drevo, slama, koža, prútie, papier, textil), ktoré súvisia s ročným obdobím alebo jednotlivými etapami kalendárneho zvykoslovia. Zhotovené výrobky si deti zoberú so sebou.
Poplatok za vzdelávací program: 1,00 €
Pedagogický dozor má vstup voľný.
V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti, jedna skupina absolvuje vybratý program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora,  po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny.

Objednávky:  Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615067