Tvorivé dielne

Ukážky postupov experimentálnej archeológie
september 2009 – jún 2010
všetky vekové kategórie
dĺžka programu: 60 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20
Tvorivé dielne predstavia návštevníkom rôzne starodávne remeslá alebo remeselné techniky. Návštevníci sa oboznámia s formami spracovania hliny a vlny, s technikou maľby na sklo a na textil, s farbením textilu, s technikou viazanej batiky alebo s tvorbou mozaiky z riečnych kamienkov. Počas programu odborný personál prezentuje viaceré témy zo života ľudí v praveku, staroveku a stredoveku, ktoré môžu deti následne zakomponovať do svojich výtvarných diel. Môžu sa tiež inšpirovať vystavenými exponátmi, prípadne ukážkami z odbornej literatúry a premietaných filmov z oblasti archeológie.