Pôvodný kaštieľ Madáchovcov v roku 1717 vyhorel a obeťou plameňov sa v roku 1758 stala aj zrenovovaná budova. Koncom 18. storočia sa Alexander Madách, starý otec Imre Madácha, pustil do budovania nového rodinného sídla. Na mieste niekdajšieho kaštieľa, pripomínajúceho pevnosť, tu dnes stojí rokokovo-klasicistická budova. Práve v nej žil a tvoril autor Tragédie človeka.  

» viac o múzeu