Všeobecné oznamy

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov SNM
JUDr. Marcela Svetlánska
tel.: +421 204 69 114
e-mail: marcela.svetlanska@snm.sk