Vstupné


Prehliadka v slovenskom jazyku
Dospelí 2.00€
Seniori, držitelia preukazu ZŤP 1.50€
Deti a mládež 3 – 18 rokov 1.00€
Deti do 3 rokov zdarma


Prehliadka v cudzom jazyku

Dospelí 3.00€
Seniori, držitelia preukazu ZŤP 2.00€
Deti a mládež 3 – 18 rokov 1.50€
Deti do 3 rokov zdarma

Podľa príkazu MKSR č. 2/2013 zo dňa 23. januára 2013 je každú prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku kaštieľa zdarma.