Vstupné

 
 

Dospelí   2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €
Povolenie na amatérske fotografovanie 1,66 €
 Povolenie na amatérsky videozáznam 3,32 €
Zľava 75 % (zo základého vstupného): deti od 3 do 6 rokov
Zľava 50 % (zo základného vstupného): sprievod ZŤP


Vstupné len na výstavy
 
 

Dospelí

1, 00 €

Deti, študenti a dôchodcovia

0,50 €

 
 

Bezplatný vstup: Deti od 1 do 3 rokov
ZŤP 
Učitelia s platným preukazom ITIC alebo platnou známkou ITIC ako pedagogický dozor pre skupinu žiakov
Exkurzie žiakov z Černobiľskej oblasti Ukrajiny
Oficiálne návštevy
Darcovia zbierkových predmetov SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Vlastníci VIP karty SNM
Vlastníci členského preukazu Zväzu múzeí na Slovensku + ďalšie tri osoby v jeho sprievode
Vlastníci preukazu zamestnanca Slovenského národného múzea v Bratislave
Pracovníci iných  špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea v Bratislave
Pracovníci SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a ich príbuzní alebo hostia