Vzdelávacie programy

Dovoľujeme si upozorniť ctených návštevníkov, že táto ponuka vzdelávacích aktivít a tvorivých dielní je platná LEN do 31. 12. 2017. Od nového roku pre Vás chystáme novú ponuku, ktorú včas zverejníme!Čo nájdeme na dvore aj v komore

Program pre žiakov materských škôl, základných a špeciálnych ZŠ.
Program sa realizuje v mesiacoch apríl – október.
- počas vyučovania (9:00 – 14:00). na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby a družiny na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
Dĺžka programu: 60 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 20

Vzdelávací program, realizovaný formou interaktívnej prehliadky expozície MSD s využitím objektového a zážitkového učenia.
Detskí návštevníci sa dozvedia, ako ľudia kedysi spávali, kde mali uložené šaty, čo je komora, dvor, čo je uložené v humne a pod. Zoznámia sa s niektorými domácimi zvieratami i rastlinami, ktoré sprevádzali ľudí v minulosti v gazdovstve, vyskúšajú si činnosti, ktoré sa vykonávali v gazdovstve. (napr. mlátenie obilia cepmi, trepanie ľanu, mletie obilia na žarnove).
Poplatok za vzdelávací program: 1,00 €
Pedagogický dozor má vstup voľný.
V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti, jedna skupina absolvuje vybratý program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora,  po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny.

Objednávky:  Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615067


Ako to bolo voľakedy...
Program pre žiakov materských škôl, základných a špeciálnych škôl
Program sa realizuje počas celého roka.
- počas vyučovania (9:00 – 14:00, na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu.
- po vyučovaní ako voľno časový krúžok, vhodné pre školské kluby a družiny na základe vopred dohodnutej objednávky min. 1 týždeň pred konaním programu
Dĺžka programu: 1,5 hod.
Optimálny počet osôb v skupine: 20

Interaktívne rozprávanie s využitím objektového a zážitkového učenia , ktoré súvisia s jednotlivými časťami výročného a pracovného zvykoslovia spojené s tvorivou dielňou, v ktorej sa deti vytvoria výrobok, ktorý si zoberú so sebou.
... na fašiangy:
Rozprávanie o fašiangových zvykoch, tradičných maskách a ich význame, pričom si niektoré masky vyskúšajú. Za sprievodu jednoduchých rytmických hudobných nástrojov sa žiaci naučia fašiangovú pesničku.
V rámci tvorivej činnosti si vyrobia jednoduchú fašiangovú masku.
... na Veľkú Noc:
Vítanie jari, predveľkonočné zvyky (vynášanie Moreny, prinášanie letka), tradície počas Veľkej noci, ako to bolo na Juraja.
V tvorivej dielni bude pre deti pripravené zdobenie kraslíc tradičnými technikami (oblepovanie slamou a bavlnkami, zdobenie roztopeným voskom, vyškrabávanie), pletenie vŕbových korbáčov
... v lete:
Hry na tráve: deti si vyskúšajú ako sa kráča na chodúľoch, gúľanie sita, triafanie do šaša, lyžovanie na tráve.
V tvorivej  dielni si urobia jednoduchú hračku, napr. handrovú bábiku, frndžalku, vareškovú bábku, maľba na sklo.
... na jeseň:
Deti sa dozvedia a vyskúšajú si niektoré pracovné činnosti pri zbere a spracovaní úrody, napr. trepanie ľanu, pílenie dreva, krájanie jabĺčok na sušenie, dozvedia sa o spôsobe konzervovania plodín
V tvorivej dielni si deti zhotovia napr. voňavé bylinkové vrecúško, bábiku z makovice, zemiakové pečiatkovanie na textil.
...na Vianoce:
Žiaci sa zoznámia s tradičnými zvykmi zimného obdobia, dozvedia sa čo sú stridžie dni, aké boli „ondrejské“ praktiky a čary ľúbostnej mágie, ako vyzerali tradičné Vianoce.
V tvorivej dielni si deti zhotovia vianočnú ozdobu z tradičných materiálov (slama, papier, semená rastlín, textil a pod.)

Poplatok za vzdelávací program: 1,00 €
Pedagogický dozor má vstup voľný.
V prípade väčšej skupiny (napr. 40 detí) je možné skupinu rozdeliť na 2 časti, jedna skupina absolvuje vybratý program, druhá skupina prehliadku expozície MSD v sprievode lektora,  po hodine sa skupiny navzájom vymenia. Celý program v tejto forme trvá približne 2 hodiny.

Objednávky:  Ing. Jaroslava Ďurdíková,
jaroslava.durdikova@snm.sk, tel. 043/245 81 15, 0908 615067


Rok vo zvykoch nášho ľudu
Realizuje sa v spolupráci s Centrom voľného času Juniorklub v Martine.
Program pre žiakov 4. ročníka ZŠ
Program sa realizuje počas školského roka
Dĺžka programu: 60 min.
Optimálny počet osôb v skupine: 20
Interaktívny vzdelávací program.
Pásmo aktivít, ktoré sa viažu na pracovné činnosti, zvyky a tradície, ktoré sa v minulosti vykonávali počas celého roka a obsahovo nadväzujú na zvyky a tradície výročného obradového cyklu, oboznámenie sa s charakterom múzea a prácou múzejníka

Objednávky: na základe vopred dohodnutej objednávky v centre voľného času Juniorklub Martin, na tel. čísle 043/43 01 488  a na e-mailovej adrese: dudka@juniorklub.sk.