Vzdelávacie programy

PONUKA LEKTORSKÝCH SPRIEVODOV


Kabinetná zbierka evanjelického lýcea v Bratislave
Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
január 2017 – december 2018
Výklad na výstave, ktorá prezentuje vyše tisíc predmetov egyptských, antických (gréckych a rímskych), ďalej z praveku až stredoveku.
Trvanie programu: 30 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Laterárius – Dejiny tehliarstva na Slovensku
Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
január 2017 – december 2018
Trvanie programu: 30 minút
Výklad na výstave, ktorá prezentuje dejiny stavebnej keramiky a jej výroby od počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie na našom území.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis

Skanzen – slovanská chata
Lektorský sprievod pre všetky vekové kategórie
Apríl 2017 - október 2017
Trvanie programu: 20 minút
Výklad o spôsobe života našich slovanských predkov.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 15
Nadväzuje na školské osnovy: dejepis


Informácie o rezervácii programu
Všetky programy je nutné si objednať si minimálne tri pracovné dni vopred. Objednávať a informovať sa môžete telefonicky alebo e- mailom.

Kontakt
PhDr. Vladimír Turčan
e-mail:  prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
telefón: +421 2 20 491 271; 0903 394 260

Adresa 
SNM–Archeologické múzeum 
Žižkova 12, P.O.Box 13,
816 06 Bratislava 16

Informácie o vstupnom a otváracích hodinách
Vstupné: dospelí: 3,00 € Študenti, žiaci, dôchodcovia: 1,50 € skupina žiakov v počte nad 10 detí: 1 € za osobu, pedagóg (dozor) zdarma deti do 6 rokov zdarma Možnosť použitia kultúrnych poukazov.
Otváracie hodiny múzea: každý deň okrem pondelka od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Ako sa k nám dostanete
Archeologické múzeum sa nachádza na Žižkovej ulici č. 12 v Bratislave pod hradným kopcom pri nábreží Dunaja. Najbližšie zastávky MHD: zastávka autobusov a električiek pod Novým mostom (Most SNP), električky č. 4, 12, autobusy č. 70, 88, 29, 37, 38, 80. Autobus č. 39 a 31 stojí pri pamätníku Chatama Sófera, ktorý je neďaleko múzea. Vchod do múzea je cez Žižkovú 16.
Na tejto ulici sídlia aj ďalšie dve múzeá SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Do všetkých troch múzeí platí 1 vstupenka.

Servis
Múzeum ponúka lektorské služby v expozíciách a na výstavách, predaj publikácií, premietanie videofilmov s archeologickou tematikou, realizáciu archeologických výskumov, konzultácie odborných pracovníkov pre verejnosť, možnosť prenájmu konferenčnej miestnosti (kapacita 50 ľudí).

Čím je naše múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť: SNM – Archeologické múzeum je špecializované múzeum, ktorého rôznorodé zbierky (150 tisíc predmetov) predstavujú najstaršie hmotné pramene získané najmä archeologickým výskumom z územia Slovenska. Vypovedajú o osídlení a každodennom živote človeka od staršej doby kamennej až po vrcholný stredovek. V múzeu sú zachované i mnohé pamiatky zo staroveku (egyptské, etruské, grécke a rímske), ktoré múzeum získalo kúpou a darom. Prehliadka našich expozícií a výstav otvára nové možnosti vzdelania a poznania kultúrneho dedičstva našich predkov.