Základné informácie

                                                           

                             Archív Slovenského národného múzea

                        Erbová listina pre Gottfrieda Habermayera, Mária Terézia, Bratislava 25. marca 1760