Zástupcovia GR SNM

PhDr. Gabriela Podušelová
štatutárny zástupca GR SNM
námestníčka GR SNM pre odborné činnosti

sídlo:     Vajanského nábrežie 2 
             P. O. BOX 13 
             810 06 Bratislava
e-mail:   gabriela.poduselova@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 165


Ing. Tomáš Bodó
námestník GR SNM pre Úsek ekonomiky

sídlo:       Vajanského nábrežie 2 
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:     tomas.bodo@snm.sk
telefón:   +421 2 204 69 167
mobil:     +421 905 875 840  


Ing. Oliver Petrus
námestník GR SNM pre Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy 

sídlo:       Vajanského nábrežie 2
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:     oliver.petrus@snm.sk
telefón:    +421 2 204 69 200
mobil:      +421 905 591 662
Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
námestník GR SNM pre Úsek múzeí národnostných menšín

sídlo:       Židovská  17
               P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:     pavol.mestan@snm.sk
telefón:   +421 2 204 90 102

Mgr. Július Barczi
námestník GR SNM pre Úsek hradov, zámkov a kaštieľov

sídlo:       Vajanského náb. 2
                P. O. BOX 13 
               810 06 Bratislava
e-mail:    julius.barczi@snm.sk
telefón:  +421 204 69 101
mobil:    +421 0905 593 127