1. modul: Kurátorské štúdiá

Vzdelávací modul sa zameriaval na potreby kurátorov a kustódov múzeí, ktorí sú poverení tvorbou ucelených múzejných zbierok, ich výskumom, odborným spracovaním, zhodnotením a sprístupnením. Kurátorské štúdiá boli otvorené v roku 2011 a realizovali sa v dvoch na seba nadväzujúcich úrovniach:

  • Kurátorské štúdiá I
  • Kurátorské štúdiá II

Kurátorské štúdiá I  - Kurz ukončený pre všetky vzdelávacie skupiny

garant modulu:  Mgr. Dušan Buran, PhD
Cieľom programu Kurátorské štúdiá I bolo poskytnúť účastníkom základné vedomosti a zručnosti potrebné pre kvalitný výskum, odborné spracovanie, zhodnotenie a sprístupnenie zbierkových predmetov, a tak definovať základný štandard kvality práce kurátora/kustóda múzea.

Kurátorské štúdiá II - Kurz ukončený pre všetky vzdelávacie skupiny

garant modulu:  Mgr. Dušan Buran, PhD
Cieľom programu Kurátorské štúdiá II bolo ponúknuť účastníkom základného kurzu možnosť pokračovať v nadstavbovom module určenom pre skúsenejších kurátorov a kustódov otvorených novým formám interpretácie a sprístupňovania múzejných zbierok, medzinárodnej spolupráci a pod.