120 rokov SNM

120 rokov Slovenského národného múzea - kolokvium Slovenské národné múzeum si v roku 2013 pripomína 120. rokov od svojho založenia. Počas celého roku 2013 pripravuje múzeum aktivity, zamerané na prezentáciu svojho viac ako storočného pôsobenia. Kolokvium, ktoré sa bude konať 23. apríla 2013, zhodnotí 120 rokov pôsobenia Slovenského národného múzea a naznačí hlavné smery rozvoja najväčšej pamäťovej a fondovej inštitúcie na Slovensku. Súčasťou kolokvia bude aj odovzdávanie pamätných listov najvýznamnejším spolupracujúcim inštitúciám.

Pozrite si záznamy príspevkov:

Úvodný príhovor generálneho riaditeľa SNM PaedDr. Rastislava Púdelku

 

PhDr. Gabriela Podušelová, odborná námestníčka GR SNM

 

PhDr. Mária Halmová, Slovenské národné múzeum v Martine, riaditeľka

 

Mgr. Branislav Panis, SNM-Historické múzeum, riaditeľ

 

PhDr. Juraj Bartík, SNM-Archeologické múzeum, riaditeľ

 

Mgr. Ján Kautman, SNM-Prírodovedné múzeum, riaditeľ

 

prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. , SNM-Múzeum židovskej kultúry, riaditeľ, námestník pre menšinové múzeá

 

Mgr. Ján Papco, SNM-Múzeum Bojnice, riaditeľ, námestník pre hradné múzeá