Aktivity

slovenska verzia, slovak versionprepni na anglickú verziu stranky, switch to english version

Keramické rozprávkové motívy v Komunitnej záhrade

Projekt Deň hliny – Čaro hliny si dáva za cieľ priniesť keramiku a porcelán do každodenného života. Práve to je príležitosť pre mesto Modra, aby vo verejnom priestore prezentovalo kultúrne dedičstvo, ktoré ho preslávilo na Slovensku i v zahraničí. Svoj jedinečný rukopis zanechávajú keramikári na dlaždiciach s rozprávkovými motívmi vo verejnom priestore Komunitnej záhrady. V rušnom centre mesta je pokojným priestorom pre rodiny, detské skupiny či turistov. 

Prvé keramické kachlice, ktoré zobrazujú rozprávky O dvanástich mesiačikoch, Medovníková chalúpka, o Vlkovi a siedmich kozliatkach boli osadené v r. 2017. Tri ďalšie motívy - Dlhý, Široký a Bystrozraký, Zlatá priadka i Popolvár spestria priestor v Komunitnej záhrade v letných mesiacoch r. 2021. Ich autormi sú majstri keramikári Ján Viglaš, Igor Mesík a Marián Liška. 

Popolvár na zlatom tátošovi, ktorý sa uchádza o ruku princeznej, vzniká v modranskej dielni Mariána Lišku. Zlatá priadka s Maťkom Klingáčikom z rúk Igora Mesíka ukrýva niekoľko odkazov na tradíciu modranskej majoliky. Kachlice s príbehom o Dlhom, Širokom a Bystrozrakom zachytávajú troch kamarátov na potulkách svetom. Namaľoval ich majster Ján Viglaš tak, aby svojou farebnosťou dotvorili atmosféru Komunitnej záhrady. 

Vytvorenie a osadenie keramických prvkov v hodnote 3 000,- € v rámci projektu „Deň hliny – Čaro hliny" je možné vďaka grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 199 900,- € prostredníctvom grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 29 985,- € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prijímateľom projektu je Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, partnermi Telemark museum v Nórsku a mesto Modra. 

Medzi ďalšie výstupy projektu patria pripravované výstavy rovnako ako ich výmena medzi múzeami, nová výstava v objekte obrannej bašty v Modre, sympózium umelcov, dizajn manuál pre historické centrum, laserové predstavenie či odborný seminár, ktorého výstupom bude zborník príspevkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

   

Igor Mesík pri práci a ukážka z jeho prác

Autorka fotografií: Lucia Mandincová

  

  

Marián Liška pri práci a ukážka z jeho prác

Autorka fotografií: Lucia Mandincová