Aktivity projektu

Návšteva dedín Jasіňa a Seredné Voďane (okres Rachiv), Vyškovo...

Návšteva dedín Jasіňa a Seredné Voďane (okres Rachiv), Vyškovo (okres Chust) na Ukrajine. od 19. 10. 2021 do 23. 10. 2021

V dňoch 19. – 23. októbra 2021 projektový tím SNM – MUK navštívil dediny Jasіňa a Seredné Voďane (okres Rachiv), Vyškovo (okres Chust) na Ukrajine. Pokračujeme v implementácii medzinárodného grantového...

 

Návšteva Zakarpatskej oblasti Ukrajiny

Návšteva Zakarpatskej oblasti Ukrajiny od 28. 9. 2021 do 2. 10. 2021

Dňa 28. 9. – 2. 10. 2021 tím pracovníkov SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutočnil pracovnú návštevu Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v rámci grantového projektu Spájanie kultúr - kultúrna mobilita v...

 

Nový kultúrny produkt

Nový kultúrny produkt 18. 5. 2021

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku spustilo nový kultúrny produkt – mobilnú aplikáciu COOLMUSEUMS. Aplikácia bola vypracovaná v rámci projektu HUSKROUA ENI CBC 2014 – 2020 Spájanie kultúr – kultúrna...

 

Nové osvetlenie

Nové osvetlenie 8. 6. 2021

Napriek rôznym prekážkam či pandémii koronavírusu, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku úspešne zmodernizovalo interiérové výstavné osvetlenie hlavnej kultúrno-historickej expozície s cieľom zvýšiť umelecký...

 

Účasť na vedeckej konferencii Zachovanie a propagácia kultúrneho...

Účasť na vedeckej konferencii Zachovanie a propagácia kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a otvorenie výstavy od 1. 10. 2021 do 2. 10. 2021

V dňoch 1. – 2. októbra 2021 sa v Zakarpatskom múzeu ľudovej architektúry a bývania v Užhorode zúčastnili vedeckej konferencie pod názvom Zachovanie a propagácia kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a...