Globálny klimatický štrajk

od 20. 9. 2019 do 27. 9. 2019


Slovenské národné múzeum (SNM) sa pripája k vedeckým inštitúciám na Slovensku – Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Slovenská akadémia vied (SAV), ktoré oficiálne podporili globálny klimatický štrajk v čase od 20. do 27. septembra 2019. Súčasťou celosvetového štrajku bude aj protestné zhromaždenie v piatok 20. septembra 2019 v Bratislave. 

Výskumné aktivity SNM – Prírodovedného múzeav Bratislave a Múzea Andreja Kmeťa v Martine sú dlhodobo spojené s otázkami zmeny klímy, či už v rámci programu Biodiverzita Slovenska, Barcoding Slovenska alebo iných vedeckých úloh a projektov.

Jedným z najvýraznejších prejavov globálnej zmeny klímy je obrovská a rýchla strata biodiverzity, podložená množstvom vedeckých dôkazov. Masové vymieranie nielen jednotlivých druhov ale aj celých populácií a kolaps ekosystémov dnes už nikto nespochybňuje. Poznanie pôvodného a mapovanie existujúceho stavu biodiverzity je základným predpokladom pre vyhodnotenie týchto negatívnych zmien spôsobených priamo aj nepriamo ľudskou aktivitou.

SNM – Prírodovedné múzeum, ako najstaršia vedecko-výskumná a zároveň zbierkotvorná inštitúcia na Slovensku, disponuje obrovskou databázou údajov o biodiverzite Slovenska od polovice 19. storočia a vo výnimočných prípadoch (Herbár mnícha Cypriána) dokonca od 18. storočia. Všetky tieto dáta sú podporené hmotnými dokladmi – zbierkovými predmetmi, ktorých je viac ako 2,5 milióna. Vedeckí pracovníci SNM – Prírodovedného múzea v rámci svojich výskumov dlhodobo pozorujú a upozorňujú na úbytok biodiverzity a dezertifikáciu krajiny na Slovensku, ako dôsledku globálnych klimatických zmien. Najvážnejšími celosvetovými ale aj slovenskými faktormi, ktoré priamo aj nepriamo ovplyvňujú tieto zmeny, sú spaľovanie fosílnych palív, nadmerné odlesňovanie,hazardovanie s vodnými zdrojmi,chemizácia, znečistenie krajiny a iné aktivity, ktoré sú v absolútnom rozpore s rozumným prístupom k životnému prostrediu.

Slovenské národné múzeum vystupuje ako moderná inštitúcia, bojujúca proti všetkým formám znižovania kvality života na našej planéte.Vyvíjaa bude vyvíjať aktivity smerom k udržateľnosti a stabilizácii súčasného stavu, s perspektívou postupného zlepšovania v budúcnosti, pre prijateľnú existenciu ďalších generácií. Prezentačné a vzdelávacie aktivity SNM v prírodných vedách sa v zmysle týchto konštatovaní zamerajú na ovplyvňovanie a usmernenie mladej generácie, ktorá je pravdepodobne ako posledná schopná zvrátiť prebiehajúce zmeny klímy a ostatných negatívnych vplyvov, pred totálnym ekologickým kolapsom.

Mediálni partneri SNM: