Hommage à M. M. Harminc

od 7. 1. 2020


Slovenské národné múzeum si v roku 2019 pripomenulo 150. výročie narodenia a 55 rokov od smrti pozoruhodnej osobnosti Michala Milana Harminca. Súčasťou vzdania pocty tejto významnej osobnosti, budú okrem výstavy Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc viaceré sprievodné aktivity. SNM v spolupráci s výtvarníkom Arnoldom Feke pripravili litografiu, ktorú si v prídade záujmu môžete zakúpiť v našom E-shope.  

Michal Milan Harmic sa trvalo zapísal aj do dejín Slovenského národného múzea, najmä ako projektant a staviteľ troch jeho účelových budov v Martine a Bratislave. Každá z budov reprezentuje jednu etapu jeho tvorby a všetky sa zaraďujú k prelomovým dielam Harmincovej staviteľskej kariéry. Všetky tri múzejné budovy sú v súčasnosti národnými kultúrnymi pamiatkami a naďalej slúžia svojmu účelu. Na litografii sú zobrazené všetky tri. 

Michal Milan Harminc v priebehu svojho profesijného života (1897 – 1951) zrealizoval vyše 300 obytných, sakrálnych, verejných a priemyselných budov na Slovensku, v Srbsku v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine. Vo svojej tvorbe prešiel od eklekticizmu konca 19. storočia, cez secesiu, až po modernu a funkcionalizmus 20. storočia, pričom si vytvoril vlastný architektonický rukopis. M. M. Harminc je považovaný za architekta v širšom stredoeurópskom priestore, ako aj predstaviteľa tzv. prvej generácie slovenských architektov. Jeho realizácie sú na dobové slovenské pomery obdivuhodné rozsahom, štýlovým a typologickým charakterom. O kvalite jeho stavieb svedčí aj fakt, že väčšina slúži svojmu účelu dodnes a vyše 30 z nich je národnými kultúrnymi pamiatkami.

Osobnosti a rozsiahlemu dielu Michala Milana Harminca sa venuje aj výstavný prioritný projekt SNM s názvom Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc. Prostredníctvom zbierkových predmetov v správe múzeí SNM a ďalších múzeí a galérií na Slovensku i v Českej republike dokumentuje najdôležitejšie míľniky v živote architekta i jeho tvorby. Návštevníci výstavy budú mať možnosť po prvý raz vidieť aj viaceré archívne dokumenty, ktoré neboli doteraz vystavované, zbierkové predmety, modely a mobiliár z múzejných budov v Martine a Bratislave, vrátanie fragmentov zariadenia Kaviarne Múzeum v Bratislave. Výstavu dopĺňajú modely Harmincových stavieb z dielne študentov architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.